INFORMACE

Zajištění přístupu k nemovitostem po místních a účelových komunikacích, problémy s nepovoleným umisťováním překážek

Z pohledu práva upravuje výše uvedenou problematiku především zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Nejčastějším předmětem sporu bývají především dvě nejnižší kategorie pozemních komunikací – místní a účelové. Účelové komunikace jsou nejnižší kategorií pozemních komunikací. Neexistuje žádný jejich seznam nebo evidence – vznikají zkrátka faktickým dlouhodobým veřejným užíváním. Ze zákona o pozemních komunikacích vyplývá, že pokud je ně...

Celý článek »

Vydáno: 5.6.2007 | Téma: Informace

Povolení na odběr podzemní a povrchové vody, povolení na vypouštění odpadních vod

Vážení spoluobčané, jak jsme uvedli již v minulém čísle Výprachtických novin, zanikají ke dni 1. 1. 2008 podle zákona č. 20/2004 Sb. povolení k odběru povrchových i podzemních vod a také povolení k vypouštění odpadních vod. Problémy s tímto spojené nejsou jednoduché a záleží na mnoha okolnostech. Budeme se snažit Vás informovat o všech nových zjištěních v dané věci i v dalších číslech Výprachtických novin. V nejbližších dnech čekáme vyjádření od...

Celý článek »

Vydáno: 6.3.2007 | Téma: Informace