ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Obec Výprachtice vyhlašuje konkurz na místo ředitele/lky ZŠ

Obrázek: Znak obceStarosta obce Výprachtice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

konkurs

na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpen 201...

Celý článek »

Vydáno: 5.3.2014 | Téma: Základní škola | Přidat komentář

SBĚR PAPÍRU v ZŠ 3. - 5. února 2014

SRPDŠ při ZŠ Výprachtice pořádá třetí kolo sběru papíru. Na začátku února proběhne ve škole sběr papíru, termín : 3. – 5. 2. 2014. Zapojit se mohou žáci ZŠ, ale také ostatní obyvatelé obce, kteří se chtějí zbavit starého papíru a přispět tím dětem v místní ZŠ.


ČASOVÝ ROZVRH:

PONDĚLÍ 3.2. 2014 15:00–16:00

ÚTERÝ 4.2. 2014 15:00–16:00

STŘEDA 5.2. 2014 15:00–16:00

Po dohodě na tel. 723 881 871 nebo 603 599 020 lze donést papír i v jiný čas.


JAK SBÍRAT:

Papír třídíme do dvou skupin – nelze smíchat. Noste svázané balíky skupiny 1. nebo skupiny 2. Možné je také přinést noviny atd. nesvázané v kartonové krabici.

1. noviny, časopisy, letáky, katalogy, kancelářský papír, knihy bez tvrdé vazby

2. karton, knihy s tvrdou vazbou

Výtěžek bude použit k financování akcí žáků ZŠ. Děkujeme všem zúčastněným dětem i obyvatelům obce.

Vydáno: 21.1.2014 | Téma: Základní škola | Autor: Havelková Hana

Mylná informace o zvyšování nákladů na provoz Základní školy

Obrázek: ZŠ VýprachticeMezi občany údajně koluje informace o tom, že v důsledku zvyšování nákladů na provoz Základní školy, by se mělo v budoucnu přispívat určitým peněžním obnosem na žáka.

Obec Výprachtice sděluje, že tato informace není pravdivá.

Veškeré náklady Základní školy jsou financovány ze státních zdrojů a z rozpočtu obce. Pravdou je, že státní zdroje svůj příspěvek neustále snižují, náklady na provoz stoupají a v důsledku tohoto se musí zvýšit příspěvek z rozpočtu obce. V žádném případě však není přípustné hrazení „školného“ z prostředků rodičů.

Vydáno: 5.4.2012 | Téma: Základní škola | Autor: Havelková Hana

Nová paní ředitelka školy se představuje

Vážení občané Výprachtic,

před pár dny jsem obdržela jmenování do funkce ředitelky Základní školy Jindřicha Pravečka ve Vaší obci. Z tohoto důvodu chci na tomto místě uvést několik podstatných faktů dříve, než se s mnohými z Vás budu setkávat a spolupracovat s Vámi.

V současné době učím v Lanškrouně na ZŠ na Smetanově ulici. Učila jsem na prvním i na druhém stupni a rovněž mám zkušenosti s prací ve vedení školy. To vše je určitě poctivým zákla...

Celý článek »

Vydáno: 8.6.2010 | Téma: Základní škola | Komentáře: 4

Nová ředitelka školy

Obrázek: ZŠ VýprachticeVážení přátelé, jak jistě víte, obec Výprachtice vypsala výběrové řízení na ředitele Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Jeden uchazeč později odstoupil z tohoto řízení z osobních důvodů. Výběrová komise konstatovala, že zbývající tři uchazeči jsou všichni vhodní pro funkci ředitele školy. Nakonec byla komisí doporučena na funkci ředitele školy paní Mgr. Hana Chládková, která bydlí v ...

Celý článek »

Vydáno: 7.6.2010 | Téma: Základní škola | Přidat komentář

Konkurz na ředitele/ku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

Obrázek: ZŠ VýprachticeObec Výprachtice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) § 166 odst. 2, vyhlašuje konkurz na funkci ředitele/ky Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí s předpokladem nástupu ke dni 1.8.2010.


Požadavky:

Odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředitele souladu s §5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ...

Celý článek »

Vydáno: 9.3.2010 | Téma: Základní škola | Přidat komentář