INFORMACE

Údržbu ochranného pásma vedení nízkého napětí

Obrázek: ČEZVážený občane, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. je Vaším dodavatelem elektrické energie. Snaží se dělat vše pro to, abyste byl spokojen s jejich službami a elektřinu dostával vždy, když potřebujete. Usilujeme o odstranění všech překážek, které elektrické energii stojí na cestě k Vám do Vašeho domova. Abychom splnili, co slibujeme, musíme provést nezbytné práce.

Vzhledem k tomu, že stav porostu v ochranném pásmu nevyhovuje ustanovením zákona 458/2000 Sb., oznamujeme Vám, že naše firma, FORESTER SERVIS, s.r.o., 742 65 Rybí 171, bude provádět pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, údržbu ochranného pásma vedení nízkého napětí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 458/2000 Sb., na náklady ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Proto Vás žádáme o umožnění přístupu na Vaší(e) parcelu(y) v katastrálním území Výprachtice. V ochranném pásmu, které je vymezeno svislými rovinami ve vzdálenosti 1 metr od krajního vodiče na obě strany vedení, budou vykáceny stromy a keře. Pokácená dřevní hmota zůstane na místě, větve a klestí budou spáleny, seštěpkovány, pofrézovány – pomulčovány nebo hrázkovány (tzn. zlikvidovány), a to na pozemku vlastníka. Bližší informace získáte na adrese naší firmy nebo na tel.: 724 438 166 – Martina Piskláková, e-mail: martina.pisklakova@foresterservis.cz.

Děkujeme za pochopení

Vydáno: 9.12.2011 | Téma: Informace | Autor: Mgr. Jiří Jermář, jednatel společnosti

Obsah pesticidu hexazinonu v pitné vodě

Obrázek: Znak obce Při rozborech pitné vody byl v prameništi ve Vlčím Dole naměřen vyšší obsah pesticidu hexazinonu, který byl používán v přípravcích na likvidaci plevele v lesních školkách. Obsahuje ho přípravek Velpar, který se nesmí na základě rozhodnutí EU od roku 2003 používat ani vyrábět a který má v návodu na použití uvedeno, že postřik nesmí zasáhnout vodní toky, příkopy (vodoteče) a nesmí se použít ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod a povrchových vod a v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou.

Z výše uvedeného vyplývá, že tento přípravek byl neoprávněně použit k ošetření mladého lesního porostu nad zdroji pitné vody pro celou obec Výprachtice a tím došlo ke kontaminaci hexazinonem. Apelujeme tímto na všechny majitele pozemků nacházejcích se v blízkosti našich vodních zdrojů jak ve Vlčím Dole tak v Zaječíně, aby se při správě svého majetku vyvarovali používání všech chemických látek, které mohou svým účinkem ohrozit kvalitu pitné vody.

V případě zjištění osoby, která přípravky použila a v dané souvislosti pak došlo ke komtaminaci pitné vody, má obec nárok na náhradu škody, která může spočívat ve vybudování nových vrtů apod. Tato škoda může přesáhnout částku i několika milionů korun. Toto upozornění rozhodně nelze brát na lehkou váhu.
V současné době již pitná voda pesticid hexazinon neobsahuje. 

S pozdravem Miroslav Stejskal, starosta obce Výprachtice

Vydáno: 5.12.2011 | Téma: Informace | Autor: Havelková Hana

Lékárna ve Výprachticích

Vážení přátelé,

otevření lékárny ve Výprachticích bylo původně plánováno na měsíc listopad. O otevření výdejny léků v tomto měsíci jsme Vás již informovali. Otevření lékárny v listopadu bylo projednáno s provozovatelem lékárny, tj. MUDr. Kmentem. Koncem října 2011 se však ukázalo, že orgány hygienické služby v souvislosti s žádostí o vydání povolení k provozování výdejny léků, vznesly takové požadavky, jejichž splnění si vyžádá rozsáhlejší stav...

Celý článek »

Vydáno: 7.11.2011 | Téma: Informace | Přidat komentář

Informace pro občany ke kvalitě vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

  1. Do kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být z jednotlivých domácností vypouštěny běžné splaškové odpadní vody, to jsou odpadní vody z WC, z koupání a mytí, z praní prádla, z mytí nádobí a úklidu, zbytky jídla tekutého nebo kašovitého charakteru (ne pevné kusy a ne tuky a oleje ve větším množství např. z fritovacích hrnců) apod., jedná se o netoxický a snadno biologicky rozložitelný materiál. Není přípustné splachovat do WC např. vlhčené texti...

Celý článek »

Vydáno: 4.10.2011 | Téma: Informace | Přidat komentář

Očkování proti chřipce

Právě je nejlepší čas na očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě.

Na očkování proti chřipce přispívá zdravotní pojišťovna:

  • dospělým nad 65 let věku
  • osobám po splenektomii
  • po transplantaci krvetvorných buněk
  • osobám trpícím závažným chronickým onemocněním, farmakologicky řešeným onemocnění srdce a cév, dýchacích cest nebo ledvin a diabetem

Více informací Vám poskytneme v ambulanci praktického lékaře nebo na tel: 608 569 621, popř. na internetové stránce naší ordinace.

Vydáno: 15.9.2011 | Téma: Informace | Autor: MUDr. Novotný Robert

Ve čtvrtek 29. 9. 2011 bude přerušena dodávka elektřiny

Ve čtvrtek 29. 9. 2011 bude přerušena dodávka elektřiny a to v celé obci od 7:30 do 16:00. Oznámení ČEZu naleznete v sekci Úřední deska.

Vydáno: 12.9.2011 | Téma: Informace | Autor: Havelková Hana