INFORMACE

Konec nutnosti převářet vodu

Výsledky rozborů vody odebrané 5. 5. 2011 jsou v pořádku. Již není nutné vodu převářet.

Vydáno: 6.5.2011 | Téma: Informace | Autor: Havelková Hana

Svoz nebezpečných odpadů

V sobotu 7. 5. 2011 bude svoz nebezpečných odpadů. Velkoobjemový odpad nebude svážen. Bližší informace na plakátech v obci. Zde je plakát umístěn v sekci Úřední deska.

Vydáno: 21.4.2011 | Téma: Informace | Autor: Havelková Hana

Hospoda "U Jana" - Pronájem

Obrázek: Hostinec U JanaDobrý den, na úřední desce Obecního úřadu Výprachtice jsou zveřejněny informace o pronájmu hospody a sálu kulturního domu „U Jana“ ve Výprachticích. Uzávěrka přihlášek na pronájem těchto nebytových prostor je do 10. dubna 2011. Jelikož 10. dubna 2011 je neděle, je možné poslední přihlášky podat ještě následující pracovní den, tj. do 11. dubna 2011 do 17.00 hod. Uvedená lhůta je stanovena s ohledem na podobnou právní úpravu v jiných případech.

S pozdravem starosta obce Výprachtice JUDr. Miroslav Stejskal

Vydáno: 7.3.2011 | Téma: Informace | Autor: JUDr. Stejskal Miroslav

Hospoda "U Jana", objasnění situace

Obrázek: Hostinec U JanaVážení občané,

jelikož se ve vztahu k naší hospodě šíří vesnicí různé informace, považuji za vhodné se k celé situaci vyjádřit: Paní hospodská E.Uhrová mi dne 20.1.2011 v 15.59 hod. zaslala SMS zprávu, ve které mne žádá, abych vypsal výběrové řízení na hospodu „U Jana“ s tím, že má velké finanční problémy a nemůže již proto dál hospodu provozovat, aniž by byla schopná dostát svým závazkům. Předmětnou SMS jsem dosud ze svého mobilu nevymazal a p...

Celý článek »

Vydáno: 14.2.2011 | Téma: Informace | Komentáře: 8

Lékařská péče pro dospělé Výprachtice

Obrázek: Obecní úřadDobrý den, nedávno jsem Vás informoval o tom, že pan MUDr. Novotný zahájí do několika dnů lékařskou praxi ve Výprachticích. Zdravotní pojišťovna však s MUDr. Novotným odmítla uzavřít překlenovací smlouvu s odkazem na to, že Výprachtice již lékaře mají. Pan MUDr. Novotný má zájem se do Výprachtic vrátit. MUDr. Novotný se hodlá účastnit řádného výběrového řízení, které již bylo vyhlášeno. Jelikož výběrové řízení má své lhůty, není předpoklad, že b...

Celý článek »

Vydáno: 14.2.2011 | Téma: Informace | Komentáře: 4

Lékařská péče pro dospělé

Obrázek: Obecní úřadVážení občané, od 2. 2. 2011 zajistila firma Mediclinic lékaře pro dospělé, jehož ordinační hodiny jsou stejné, jak jste byli dříve zvyklí, tj. v době do 31. 12. 2010. Firma Mediclinic užívá ordinaci bez platně uzavřené nájemní smlouvy. Na tuto skutečnost jsme firmu Mediclinic upozornili, a to již dříve, doporučeným dopisem. Za několik dnů by měl současně zahájit činnost MUDr. Robert Novotný, který obdržel příslušné oprávnění k provozování lékař...

Celý článek »

Vydáno: 2.2.2011 | Téma: Informace | Přidat komentář