NÁZORY OBČANŮ

Návrh strategického plánu rozvoje obce 2020 - 2026

V rámci dotačního projektu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (Operační program Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447) zpracovává Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské obce, tedy i pro obec Výprachtice, strategické plány rozvoje obcí.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR nebude analytická část Str...

Celý článek »

Vydáno: 14.3.2020 | Téma: Názory občanů | Přidat komentář

Poděkování ... jak kdo, jak kdy, jak komu

Hned zpočátku uvádím, že nejsem ani rodákem, ani obyvatelem trvale žijícím ve Výprachticích. Ale znám tuto obec desítky let, a tak přece jen mohu posoudit její vývoj. Už sám obsah tohoto slova jakoby předznamenával cestu ke zlepšení, ovšem kupř. vztahy lidí se též vyvíjejí, ovšem často je tento vývoj naopak. Tím, že nežiji v této obci, jen ji příležitostně navštěvuji, vidím, a tím výrazněji sleduji její proměny. To, co máte před očima dnes a den...

Celý článek »

Vydáno: 9.12.2011 | Téma: Názory občanů | Přidat komentář

Jak se žije v závětří hospody

Ti, kdo se zúčastnili veřejného zasedání zastupitelstva naší obce dne 15. července t.r., vědí o problému, který se tam řešil. Tímto problémem je nadměrná hlučnost provozované hostinské činnosti po 22. hodině na terase hostince U Jana. Jistě někdo namítne, že hospoda tam stála dřív; a má pravdu. I my, když jsme stavěli v blízkosti rodinný domek, jsme počítali s tím, že občas bude na sále zábava či jiná akce.

V roce 2008 bylo ale rozhodnuto o sta...

Celý článek »

Vydáno: 1.8.2010 | Téma: Názory občanů | Přidat komentář

Názory občanů - květen 2010: Jiří Pfeifer

Milí občané Výprachtic, zatím jsem nikam nic nenapsal, protože jako vytížený zaměstnanec ve vedoucí pozici na to zkrátka nemám mnoho času. Nicméně poté, co jsem si přečetl několik dopisů, které adresovalo sdružení „Naše Výprachtice“ a dále Láďa Chládek Zastupitelstvu obce Výprachtice, jsem se rozhodl, že nebudu mlčet jako většina z nás.

Protože ve Výprachticích bydlím a vím, co se zde za poslední roky udělalo, mohu to také srovnávat s tím, co s...

Celý článek »

Vydáno: 4.6.2010 | Téma: Názory občanů | Přidat komentář

Názory občanů - květen 2010: Ladislav Chládek

Vážení členové Zastupitelstva obce Výprachtice, jak všichni víme, proběhnou v letošním roce na podzim volby do zastupitelstva obce. Jedním z úkonů, které musí stávající zastupitelstvo provést, je určení počtu členů do tohoto orgánu pro příští volební období, tj. 2010 – 2014. Dle zákona o obcích 128/2000 Sb. ust. §68 odst. 1 je počet stanoven na 7 – 15 členů (dle počtu obyvatel).

Zde se dostáváme k podstatě tohoto dopisu. V naší obci se osvědčil...

Celý článek »

Vydáno: 4.6.2010 | Téma: Názory občanů | Přidat komentář

Odpověď na článek: Reakce na průběh voleb

Vážený pane Chládku, dovolte nám, abychom reagovali na Váš dopis, který se opět zabývá průběhem voleb ve Výprachticích.

Pane Chládek, řekněte nám přesně, které ustanovení volebního zákona zastupitelstvo, či starosta v souvislosti s volbami porušilo. Diskuse na téma, jak byste si představoval volby Vy, nemá smysl. Poděkování občanům bylo zasláno prostřednictvím pošty. Pokud Vám nebylo doručeno poděkování dovolte nám, abychom tak učinili nyní: „D...

Celý článek »

Vydáno: 4.5.2007 | Téma: Názory občanů | Přidat komentář