DOTAZY

DOTAZ:

Dobrý den, Pane Starosto

Hromadu let projíždím přes vaši vesnici na kole a vždy se zastavujeme ve vaší hospodě na občerstvení, bohužel v posledních týdnech vám s nelibostí musím říct, že to co tam předvádí paní Uhrová je něco otřesného. Nezlobte se na mě ,ale vzhledem k tomu, že je to obecní hospoda tak by jste s tím měli něco udělat. Když si k vám sedne opilá paní která vykládá své problémy lidem, které to ale vůbec nezajímá a haní celé zastupitelstvo pomlouvá vás i jiné tak by mě zajímalo co s tím hodláte dělat, protože je to do určité míry reprezentace vaší vsi.

S pozdravem MUDr.Vašíček

Autor dotazu: Vašíček Miroslav, zadáno: 1.7.2010 - 13:29

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane doktore, mrzí mne stav, který popisujete. Paní hospodská rozhodně nemůže naše zastupitelstvo hanit. Obec se snaží naší hospodě vytvářet odpovídající podmínky. Jednak se do hospody poměrně výrazně investovalo. Dále přes zimní sezónu zajišťují naši zaměstnanci vytápění budovy, podílíme se na opravách, nákladech provozu apod. Paní hospodskou jsme již v zastupitelstvu v podobné souvislosti řešili. Paní hospodská když chce, tak umí. To, co popisujete, mi rozhodně není jedno. Možná se mylně domnívám, že provoz hospody není o zastupitelstvu, ale výhradně o personálu hospody. Většina personálu, který v hospodě pracuje se snaží. Jsme dospělí lidé a každý odpovídá sám za sebe. Pokud někdo svaluje vinu za své nedostatky na jiné, je to výraz jeho neschopnosti se s problémy vypořádat. Dovolte mi pane doktore, abych se Vám omluvil za stav, se kterým jste se v naší hospodě setkal, určitě to nenechám bez odezvy. S pozdravem Miroslav Stejskal, starosta obce.

Autor odpovědi: JUDr. Stejskal Miroslav

DOTAZ:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se počítá se zavedením plynu? Děkuji. Lucie

Autor dotazu: Lucie, zadáno: 19.6.2010 - 21:10

ODPOVĚĎ:

Dobrý den Lucie, omlouvám se za opožděnou odpověď. V obci zatím neuvažujeme se zavedením plynu. Důvodem je výsledek ankety, kterou jsme provedli před asi 7 lety. Na základě této ankety projevilo zájem o plynofikaci pouze asi čtvrtina respodentů. Náklady na plynofikaci nejsou malé. Předpokládané náklady v roce 2003 činily 28 mil. Kč. Dnes to již možná bude podstatně více. Ale i zde platí to samé, jako v životě „Nikdy neříkej nikdy“. Je to o programech, dotacích, vývoji ve společnosti, zájmu obyvatel obce a možnostech. Mějte se hezky. S pozdravem Stejskal Miroslav, starosta.

Autor odpovědi: JUDr. Stejskal Miroslav

DOTAZ:

Dobrý den chtěl jsem se zeptat zdali nemáte volné byty k pronájmu.

Autor dotazu: Martin, zadáno: 26.4.2010 - 19:26

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, na Váš dotaz odpovídám, že v současné době obec Výprachtice nemá volné byty. Bližší informace Vám poskytneme na Obecním úřadu Výprachtice v pracovní době.

S pozdravem starosta obce Miroslav Stejskal.

Autor odpovědi: JUDr. Stejskal Miroslav

DOTAZ:

Dobrý den, mohli byste, prosím, zveřejnit průběh výběrového řízení na místo ředitele(ky) zádkladní školy? Osobně bych uvítal i to, kdybychom se bezprostředně po 20.4.2010 (termín podání přihlášek) dozvěděli, kdo se do konkursu přihlásil. Za naprosto samořejmé považuji zveřejnění výsledku výběrového řízení také ihned po jeho ukončení. Pevně věřím, že vše bude publikováno na webových stránkách obce, případně školy. Také by mě zajímalo, zda bude nový pan ředitel(ka) ochoten(a) se setkat s rodiči ještě před začátkem školního roku, aby se jim představil(a), případně aby je seznámil(s) se svou koncepcí vedení základní školy a s jejím dalším směřováním. Předem děkuji za odpověď. Medek

Autor dotazu: Jan Medek, zadáno: 17.4.2010 - 08:50

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Medek, děkuji Vám za Váš dotaz. Obec Výprachtice vyhlásila výběrové řízení v souladu se zák. číslo 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon). Obec informovala, ve smyslu zákonem stanovené povinosti, Krajský úřad Pardubického kraje, Úřad práce v Ústí nad Orlicí a další instituce. Oznámení o vypsání výběrového řízení bylo řádně zveřejněno na úřední desce obce v místním tisku, na webových stránkách obce v Učitelských novinách a v Orlických novinách. Dnem 16. 3. 2010 byla rovněž řádně jmenována konkurzní komise, která se sešla na svém prvním jednání dne 21. 4. 2010. Jednání komise je neveřejné. Po dobu výběrového řízení by neměly být podávány informace o jeho průběhu. K tomu všichni členové komise podepsali závazek mlčenlivosti. Ihned po ukončení výběrového řízení, tj. v druhé polovině měsíce května, budou všichni občané informováni v místě obvyklým způsobem o tom, který uchazeč byl konkurzní komisí vybrán. V komisi jsou zástupci krajského úřadu, školské inspekce, pedagogického sboru a obce Výprachtice. Věřím tomu, že nový ředitel projeví zájem se setkat s rodiči. Každý uchazeč k výběrovému řízení předloží koncepci dalšího směřování školy a v případě, že uspěje ve výběrovém řízení, měl by s touto koncepcí seznámit rodiče, učitele, případně i občany obce. Touto koncepcí by se měl, již jako ředitel, řídit. S pozdravem Miroslav Stejskal, starosta obce.

Autor odpovědi: JUDr. Stejskal Miroslav

DOTAZ:

Dobrý den pane starosto Dnes jsem se dozvěděl ,že paní Jandejsková hlásila v Oez, že dlužím za poplatek za komunální odpad což by mě tak nevadilo, ale co mě vadí že nerozhlásila proč jsem ho neuhradil. Nevím zda jste v radě mojí otázku probírali nebo zda to dotyčná paní prospala to nechci tvrdit. Proto to píšu veřejně.

Otázka zní: Proč v naší obci činí částka za komunální odpad na osobu 450kč,když v jiných obcích platí 270kč na osobu a kdo má ekologické topení nebo musejí svážet popelnice k silnici ještě nižší poplatek. Tady eko sleva není za dovoz taky né. Výdaje mají stejné a co se týká kontejnerů na plasty a sklo a svozy nebezpečného odpadu taky dělají a někde i častěji.

Až na tuto otázku dostanu odpověď tak zaplatím a byl bych rád když je nějaký problém tak mě to řekněte a né že se to budu dozvídat od cizích když mě to můžete říct osobně. Předem děkuji Kašpar Zdeněk ml.

  • +

Autor dotazu: Kašpar ml., zadáno: 10.12.2009 - 15:21

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Kašpar,

nevím kdo, případně co, rozhlásil po OEZ Výprachtice. Já rozhodně o něčem takovém nevím, ani jsem k žádnému hlášení nedával žádný pokyn. Vím pouze, že paní Jandejsková na žádost paní Baškové požádala Vaši manželku, aby jste zaplatili poplatek za komunální odpad, jehož zaplacení Vám ukládá zákon. Velmi mne mrzí, že v textu zprávy uvádíte tvrzení, která v praxi obcí neplatí. Neznám žádnou obec, kde by byl poplatek 270,– Kč na osobu. Možná pouze v obcích typu Dukovany nebo Temelín, případně v nějaké podobné obci, kde mají vysoké daňové příjmy a tedy i možnosti lidem poskytnout různé výhody. V takovéto situaci se naše obec rozhodně nenachází.

V příštím roce nás čekají několikamilionové investice. Musíme tedy šetřit každou korunu, jako nakonec každá domácnost v současné době, a to i ta která neinvestuje.

Ohledně Vaší výtky, že některé obce snižují občanům poplatek v případech ekologického vytápění domu nebo bytu Vám sděluji, že o tom můžeme samozdřejmě uvažovat také.

V případě přímotopu, kterým vytápíte Vy, se však nejedná o ekologický způsob vytápění, a to vzhledem k tomu, že některé elektrárny v naší republice vyrábějí elektrickou energii spalováním hnědého uhlí, které rozhodně nelze považovat za ekologické palivo.

Pane Kašpar, vážím si Vaší osoby, a to již z důvodu toho, čemu rozumíte a co umíte – týká se to elektrotechniky, automobilů a řady dalších věcí.. V případě poplatků za komunální odpad je to však, nezlobte se, jinak. Prosím Vás tedy, abyste zaplatil poplatek za komunální odpad, jehož výběrem naše obec rozhodně nevydělává – náklady jsou vždy větší. Důvody Vám rád vysvětlím. Vyšší poplatek než jsou skutečné náklady obce na sběr, shromažďování, třídění apod. komunálního odpadu, ani nemůžeme ze zákona účtovat. Přeplatek by byl důvodem pro jednak jeho vrácení a dále možná i důvodem pro sankci naší obci. To tedy rozhodně nechceme. Chceme tedy pouze to, na co máme nárok, a to je poplatek ve schválené výši. Věřím, že to chápete.

Přeji Vám pěkné Vánoce a vše dobré v roce 2010. S pozdravem Miroslav Stejskal, starosta. obce Výprachtice.

Autor odpovědi: JUDr. Stejskal Miroslav

DOTAZ:

Dobrý den pane starosto chtěla bych vědět proč na internetu nejsou fotky z vítání občánků

Autor dotazu: Eva, zadáno: 11.8.2009 - 11:46

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, na internetu jsou fotky z vítání občánků, které se uskutečnilo dne 18.4.2009. Od té doby žádné jiné vítání občánků nebylo. Nevím tedy, který termín z vítání občánků máte konkrétně na mysli.

Vítání občánků organizuje SPOZ. Starosta může zveřejnit pouze to, co mu předloží organizátor dané akce.

S pozdravem starosta obce Stejskal.

Autor odpovědi: JUDr. Stejskal Miroslav