ZPRÁVY Z RADNICE 2009

Zprávy z radnice - Říjen-listopad 2009

Vážení přátelé, přinášíme Vám pozdrav v souvislosti s blížícími se Vánocemi. V době, kdy budete číst naše noviny, bude již tradiční Vánoční koncert, který každoročně spolu s naší farností pořádáme, minulostí. Tak jako Vánoce přicházejí mezi nás prostřednictvím obchodních domů, reklam v televizi a kampaní v dalších sdělovacích prostředcích stále dříve, konal se Vánoční koncert netradičně již 28. listopadu, tedy den před první nedělí adventní. Tak...

Celý článek »

Vydáno: 3.12.2009 | Téma: Zprávy z radnice 2009 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Srpen-září 2009

Vážení přátelé, v měsících srpnu a září 2009 probíhala v naší obci celá řada investičních i neinvestičních akcí. Byly dokončeny práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice Koburk, o kterých jsme Vás informovali podrobně v minulém čísle Výprachtických novin. Náklady akce činily cca 250.000,– Kč.

Pracovalo se i v suterénu Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice. Po rekonstrukci bývalých šaten tu vznikne „Školní klub“, který bude určen mít širo...

Celý článek »

Vydáno: 6.10.2009 | Téma: Zprávy z radnice 2009 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Červenec 2009

Vážení přátelé, léto je již v plném proudu a děti si užívají prázdnin. Některé děti jsou doma u rodičů, či u příbuzných, jiné se účastní letních táborů a rekreací. I my dospělí se těšíme na svou dovolenou, někdo bude odpočívat v některém z rekreačních zařízení, někoho čeká dovolená pracovní.

Dovolte nám připomenout Vám události, které se uskutečnily v uplynulém měsíci.

Setkání na pomezí Čech a Moravy se konalo 28. června ve Valteřicích. Byla t...

Celý článek »

Vydáno: 6.8.2009 | Téma: Zprávy z radnice 2009 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Červen 2009

Vážení přátelé, v měsíci červnu jsme oslavili 100. výročí narození významného dirigenta, pedagoga a hudebního skladatele Jindřicha Pravečka. Ve Valteřicích se konala akce „SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY”. Domníváme se, že se obě akce vydařily, a to i přes nepřízeň počasí dne 6. 6. 2009.

V měsíci červnu 2009 zaměstnanci naší obce odvedli kus práce v souvislosti se zabezpečením právě výše zmíněných kulturních akcí. Zejména v souvislosti s oslava...

Celý článek »

Vydáno: 1.7.2009 | Téma: Zprávy z radnice 2009 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Květen 2009

Vážení přátelé, v měsíci květnu jsme oslavili 64. výročí osvobození naší vlasti od fašismu. Konala se také tradiční Koburská pouť, kdo se dostavil, mohl ochutnat nejen vynikající „koburské“ koláče, ale také víno a další lahodné nápoje. Paní hospodská s panem Mertou zorganizovali sraz motorkářů a na hřišti TJ Sokol se konal turnaj ve volejbale.

Děti ze Základní školy Jindřicha Pravečka s panem učitelem Mgr. Formánkem v rámci úklidu bývalé skládk...

Celý článek »

Vydáno: 29.5.2009 | Téma: Zprávy z radnice 2009 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Duben 2009

Vážení přátelé, pokud jsme v březnu očekávali po zimě příchod jara, byly dubnové teploty letní. Současné období bez deště nás může později pořádně potrápit.

Práce zaměstnanců obce byly zaměřeny na úklid po zimě. Byly prováděny výkopové práce okolo hospody a základní školy s cílem zabránit pronikání vody a zemní vlhkosti do zdiva.

Některé nezpevněné cesty v naší obci byly vyspraveny štěrkem. Stav obecních komunikací po zimě je skutečně špatný. ...

Celý článek »

Vydáno: 5.5.2009 | Téma: Zprávy z radnice 2009 | Přidat komentář