VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Nebudete to zrovna vy?

Zatímco se větrné elektrárny tváří, jak jsou ve své podstatě ekologické a investoři a developerské firmy se v ekologických výčtech přímo utápějí, nikdo z nich neuvádí negativní vliv větrných elektráren na lidské zdraví. Byl však prokázán a v zahraničí firmy řeší četné stížnosti občanů, které v blízkosti elektráren žijí. Propagátoři větrných elektráren v České republice to neví nebo nechtějí vědět, zamlčují tuto skutečnost? Kdo Vám jako prostému ...

Celý článek »

Vydáno: 29.5.2007 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

Smlouva mezi Eldaco s.r.o. a obcí Výprachtice na výstavbu VTE


Smlouva o spolupráci uzavřena mezi

ELDACO s.r.o.

se sídlem v Rusínově, Olšany 212, PSČ 683 01

zastoupená Ing. Ivou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO : 63476860

DIČ : CZ63476860

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, v oddíle C., vložka číslo 20 509


dále jen investor


a


Obec Výprachtice

se sídlem ve Výprachticích, Výprachtice č.p. 3, PSČ 561 34

zastoupenou panem JUDr. Miroslavem Stejskalem, starostou obce

IČO : 00279765


dál...

Celý článek »

Vydáno: 19.2.2007 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

Větrné elektrárny - Ano či ne? Jaké energie jsou nejlepší?

Začalo to schopností člověka umět rozdělat oheň, upravovat si jeho prostřednictvím potravu, člověk se stal všežravcem, začal si upravovat obydlí, vyrábět nástroje z kovu, ty se dají použít jak k usnadnění prací na poli nebo v domácnosti, stejně tak ovšem jako zbraně k zabíjení, za účelem získání nadvlády a moci nad druhými.

A tak šel čas a lidstvo se vyvíjelo v civilizačních vlnách. Mayové, Egypťané, Řekové, Římané, Indové, Asiaté – bylo jich n...

Celý článek »

Vydáno: 7.2.2007 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

Reakce na článek - Vítr nebo slunce? - Otevřený dopis pro členy občanského sdružení Naše výprachtice

Vážení, měli jsme možnost seznámit se s námitkami proti stavbě větrné elektrárny v obci Výprachtice. Na jedné straně jsme potěšeni, že občanům Výprachtic není jedno, jak bude vypadat naše planeta za několik málo let, pokud se nezmění postoj ve využívání energií, a prosazují v obci budování dalšího zdroje využívajícího obnovitelný zdroj – sluneční svit. Na druhé straně je nám stále líto, že o větrných elektrárnách nejsou mezi lidmi relevantní inf...

Celý článek »

Vydáno: 18.1.2007 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

Větrná elektrárna ve Výprachticích - Bude či nebude?

Jelikož se na počátku srpna 2006 objevily dotazy, zda se větrná elektrárna ve Výprachticích stavět bude či nikoliv? Zde je odpověď:

Obec na svém vyjádření souhlasu ke stavbě větrných elektráren nehodlá nic měnit. Je zde však několik problémů, které je třeba vyřešit. Jedná se jednak o výši odměny pro obec za to, že bude se stavbou souhlasit. Zde se naše názory s firmou ELDACO s.r.o. Brno nepatrně rozcházejí. Firma ELDACO s.r.o. se však snaží v p...

Celý článek »

Vydáno: 3.8.2006 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

Výsledky hlasování o větrné elektrárně ve Výprachticích

Celkem se mohlo vyjádřit 736 občanů (podmínka starší 18 let). Vyjádřilo se celkem 641 občanů (tj. 87,09 %). S výstavbou přitom vyslovilo souhlas 506 občanů (79,18 %). S výstavbou nesouhlasí 133 občanů, tj. 20,81 %. Jeden občan neví, jak se rozhodnout a podjatost vyslovil rovněž jeden občan.


VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
ANO 506 občanů
NE 133 občanů
...

Celý článek »

Vydáno: 23.6.2006 | Téma: Větrné elektrárny