VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Nezůstávejte lhostejní - nic není rozhodnuto, či ztraceno

Obrázek: Rakousko 2 „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.” (E. Burke)

Vážení občané, lidé sdružení v Občanském sdružení Naše Výprachtice Vás tímto článkem chtějí informovat o situaci s výstavbou větrných elektráren (VE) ve Výprachticích.

Náš čas na tomto světě jako člověka není nekonečný, ale to co po nás zůstane a přetrvá roky, může být i zlé a konečné. Zcela vážně, s VE za zády to může být trvalé p...

Celý článek »

Vydáno: 3.10.2010 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

Větrná elektrárna Výprachtice

Obrázek: Rakousko 4V minulém čísle Výprachtických novin (číslo 1, leden – únor 2010) byl pod titulkem Větrná elektrárna Výprachtice zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení. Myslím, že tato informace vyžaduje určité vysvětlení. Co je to zjišťovací řízení? Znamená to, že se bude větrná elektrárna (dále jen VE) ve Výprachticích už stavět?

Zjišťovací řízení je součástí procesu EIA (v angličtině Environmental Impact Assessment). EIA je označení pro proces (respektive stud...

Celý článek »

Vydáno: 2.4.2010 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

Tři zlaté vlasy děda vševěda a jedna větrná elektrárna

O větrných elektrárnách stejně jako o ostatních energetických zdrojích se ve společnosti vedou a vždy vést budou dlouhé debaty. Denně jsou o tomto tématu zveřejňovány další a další články, některé na odborné úrovni, některé psané s emocemi. Autory emocionálních příspěvků jsou většinou obyčejní obyvatelé obcí, na jejichž katastrálním území se má výstavba takového zařízení uskutečnit a kteří se snaží své spoluobčany ovlivnit prostřednictvím působe...

Celý článek »

Vydáno: 29.5.2009 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

Kdo u nás roztáčí lopatky turbín?

Obrázek: Rakousko 4O větrných elektrárnách (VE) v České republice, jejich výstavbě, vlivu na krajinný ráz, životní prostředí a zdraví občanů, o vlastní ekonomice, provozu a dalších kladných či záporných vlastnostech těchto zařízení byla již napsána řada článků, odborných úvah, rozborů a určitě se ještě mnohé napíše. V tomto svém článku se však nechci hlouběji rozepisovat o výše uvedených tématech, výhodách či nevýhodách tohoto zdroje el. energie, o způsobech inves...

Celý článek »

Vydáno: 4.4.2009 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

K zamyšlení o VTE

Po celé České republice se šíří doslova šílenství, které spočívá v nekoncepční a živelné výstavbě větrných elektráren (VE). Příkladem může být Toužimsko, kde na území jediné obce se uvažuj o výstavbě 33 stožárů VE. Obdobně je postižena Vysočina. Bohužel, toto šílenství se nevyhnulo ani našemu regionu. Pod vidinou různých finančních částek do obecní pokladny jednají obce s „investory” staveb VE o možnosti výstavby nikoliv již jednotlivých objektů...

Celý článek »

Vydáno: 1.11.2007 | Téma: Větrné elektrárny | Přidat komentář

S větrníky se v česku pojí mnoho mýtů

Přestože větrná energie patří mezi ty zdroje, které prakticky nezatěžují životní prostředí, má i ona své odpůrce. Bohužel však mnohdy argumentují námitkami, které již byly v praxi i v odborných studiích vyvráceny.

Samotná stavba zatěžuje své okolí minimálně. Trvá krátce a obvykle je vše hotovo dříve, než by trvala stavba základů byť i malého domu. Po stavbě pak už vrtule jen pracují a není třeba téměř žádné údržby, která by nějak obtěžovala oko...

Celý článek »

Vydáno: 5.6.2007 | Téma: Větrné elektrárny