VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY - ANO ČI NE? JAKÉ ENERGIE JSOU NEJLEPŠÍ?

Vydáno: 7.2.2007 (8142 přečtení) | Téma: Větrné elektrárny

Začalo to schopností člověka umět rozdělat oheň, upravovat si jeho prostřednictvím potravu, člověk se stal všežravcem, začal si upravovat obydlí, vyrábět nástroje z kovu, ty se dají použít jak k usnadnění prací na poli nebo v domácnosti, stejně tak ovšem jako zbraně k zabíjení, za účelem získání nadvlády a moci nad druhými.

A tak šel čas a lidstvo se vyvíjelo v civilizačních vlnách. Mayové, Egypťané, Řekové, Římané, Indové, Asiaté – bylo jich nespočet, všichni chtěli vládnout a věřili, že právě oni mají ten nejlepší důvod k ovládnutí druhých.

A když se tak dívám kolem, nic se vlastně nezměnilo a vše přitom začíná od nás samotných, protože nejsme schopni vnímat vše kolem sebe jako celek, jako evoluci, prostřednictvím které poznáváme stále nové a nové poznatky vědy, ať už se jedná o lékařství, fyziku, biologii, matematiku, astronomii a všechny ostatní obory lidského bádání, včetně vojenství.

Do toho všeho ještě zasahuje rozporuplnost politické scény. Kolik názorů, tolik politických stran, dále náboženské vlivy, duchovní spolky, občanské iniciativy, falešná mystéria a dogmata ovlivňující vědomí člověka, byt i velmi vzdělaného ve svém oboru.

A tak se ve středověku nesměly provádět pitvy člověka, bicykl, automobil, letadlo byly ďáblovým vynálezem. Vše, co nás v současnosti obklopuje – počítačové technologie, genetika, robotika, průzkum vesmíru atd., nás může posunout ve vývoji celého lidstva nesmírně vpřed, ale může nás i zahubit.

Záleží jen na nás, na lidském faktoru zodpovědnosti a umění poučit se z minulosti pro smysluplný vývoj budoucnosti.

Nejsme na této planetě náhodou a budeme-li zde hospodařit smysluplně a rozvážně, dosáhneme jednou v budoucnosti poznání, kam spějeme a co je naším cílem. V současnosti je to harmonický rozvoj každého z nás, vycházející ze vzdělání, znalostí, praxe, avšak bez egoizmu a pokrytectví. Ze své zkušenosti stavaře, kdy jsem 35 let pracoval na různých stavbách, včetně 12 let v zahraničí. Spolupůsobil jsem při výstavbě jaderné elektrárny Dukovany a již při zahájení tohoto projektu mělo Rakousko smlouvu s tehdejším Československem, že při zahájení provozu l.reaktoru půjde elektrická energie do Rakouska a také se ihned zahájila výstavba vysokonapěťového vedení z Dukovan do Rakouska. Nyní již naši sousedé odebírají el. energii z naší republiky, ale i z dalších sousedních zemí, tak proč neprotestovat proti Temelínu ? Dukovany je neohrožují, Temelín ano..?

V mnoha západních zemích i v naší republice jsou větrné elektrárny pozitivně vnímanou skutečností. Za všechny vzpomeňme například Nizozemí, pro které jsou synonymem stejně jako třeba pro Paříž Eiffelova věž o které mimochodem bude ještě zmínka dále.

I v naší republice, např. v Krušných horách, Jeseníkách – Koutech nad Desnou jsou větrné elektrárny a jedna přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně – jezdí se sem dívat turisté a je to mimo jiné evropská zajímavost.

Nabízí se otázka:" Jak tedy budeme pokračovat dál?"Budeme odmítat jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, dobývání uhlí, vodní i větrné elektrárny i ostatní?

Přirozeně, vše má svá pozitiva i negativa, jaderné, uhelné a velké vodní elektrárny se nedají budovat všude, vyžadují si své prostředí.Větrné a solární zdroje pro místní potřebu se dají postavit všude, kde jsou vhodné podmínky a lidé se dokáží domluvit!

Energetická spotřeba společnosti neustále stoupá, schopnosti pokrýt tuto spotřebu jsou však omezené. Krátkozrakost některých lidí v pohledu do budoucna se snaží bojkotovat a brzdit výstavbu místních elektráren, ať již vodních, solárních nebo větrných s odůvodněním, že naruší vzhled krajiny nebo faunu a floru. Vše, co nás obklopuje je zásahem do života, vzhledu a charakteru krajiny jistě, ale je to věc civilizačního vývoje člověka. Například ve Francii byl velký odpor proti výstavbě již zmíněné Eiffelovy rozhledny – obavy, že bude hyzdit francouzskou metropoli…A dnes? Dominanta a symbol Paříže.

Tak jde čas a na nás lidech záleží jak chceme pokračovat dál.Ustrnout v současnosti nebo využívat poznatků vědy a techniky k našemu prospěchu.

Chceme a zároveň považujeme za nezbytnost a běžný standart používat počítače, televizi, mobilní telefony, automobily, mnohé přístroje v domácnosti i průmyslové výrobě?

Pak musíme využívat co nejvíce všechny dostupné zdroje pro výrobu elektrické energie. A solární, vodní a větrné elektrárny v místních podmínkách jsou právě nejvhodnější alternativou i co se týče ekonomičnosti a soběstačnosti obecních aglomerací, zvláště v podmínkách dotací státu i Evropské unie.

Udivuje mne, jak může někdo odmítat větrnou elektrárnu s odůvodněním, že narušuje ráz a charakter krajiny a přitom bere jako samozřejmost stožáry a dráty vysokého napětí, vysílače televizního a mobilního přenosu, které dominují krajině a navíc vyzařují nepříliš pozitivní elektromagnetické pole a produkují neméně škodlivý elektrosmog. Jaký bude nyní argument? Že se jedná o věc zvyku? Myslím tedy, že jistá konzervativnost vůči větrným elektrárnám v místních podmínkách není na místě.

Ano, je třeba žít v souladu s krajinou, s přírodou, je však také třeba objektivně posoudit a uvědomit si, co chceme a očekáváme od budoucnosti. Chceme zůstat stát na místě nebo jít vpřed, smysluplně vpřed…?

Autor: Jaromír Pokorný, DiS.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.