ZPRÁVY Z RADNICE - ČERVEN 2014 - ČERVENEC 2014

Vydáno: 1.8.2014 (1706 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2014

Obrázek: Znak obce Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, zdravíme Vás za parného léta, kdy teploty dosahují k 30°C a deště je zoufale málo. Doufejme, že se příroda nakonec umoudří a nějaká vláha nám z nebes spadne.

Červen se nesl ve znamení každoročního Setkání na pomezí Čech a Moravy. Sešlo se více než tisíc lidí a bylo na co koukat. Již tradičně proběhla ve Valteřicích mše svatá, kterou celebroval pan farář Ireneusz Szocinski. Akce se zúčastnil pan hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický PhD., náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Michal Symersky, hosté ze sousedního Polska a celá řada dalších. Po počátečních zdravicích hejtmana a hostů následovalo vystoupení Františka Nedvěda, které bylo jako vždy velice profesionální. Následovalo představení skupiny YoYo Band, které bylo přijato zejména mladými velmi pozitivně. Na program volně navázala dechová hudba Lanžhotčanka. Škoda jen, že se několikrát obloha zatáhla a následoval vždy velký lijavec, který spoustu lidí doslova zahnal domů. Příprava takovéto akce je velmi náročná, a proto každá nepřízeň počasí má vliv na její výsledek. Poděkování si určitě zaslouží v prvé řadě nejen starosta města Štíty Bc. Jiří Vogel s celým kolektivem spolupracovníků, ale také zaměstnanci obce Výprachtice, kteří připravili posezení, navezli stoly, židle i parket. Posekání trávy okolo cest zajistila firma Agrospol, takže také velký dík vedení AGROSPOLU Výprachtice s.r.o. a jeho zaměstnancům.

Také skončila škola a děti mají prázdniny. Před školou zaměstnanci obce dělají nové schodiště, opravují se svody ze střechy a také kotel v kotelně. Připravuje se výměna podlah ve fyzikálním kabinetě a v učebně. Pro děti se na konec července a počátek srpna připravuje vystoupení loutkového divadla s pohádkou od Jana Wericha O Palečkovi. Další akcí, nejen pro děti, bude sobotní pouťový program, kde mimo soutěží vystoupí řada skupin, přičemž uvádění zajistí moderátor rádia Blaník. Vše bude na plakátech a program najdete také uvnitř těchto novin.

Přelom června a července byl hodně pracovní. Pokračovala výměna skel v oknech v domě čp. 287, prováděla se oprava komunikací a na některé nezpevněné komunikace se aplikovala vrstva recyklované asfaltové drti. Bylo také dokončeno odvodnění objektu staré pošty. Bylo započato s opravou hasičské nádrže Výprachtice. Také byly zahájeny přípravné práce související s novými zastávkami. Odstraňovány jsou ty původní, staré. Zůstane pouze zastávka U fary. Zbytek bude nutné odstranit, a to včetně panelů. Počítáme s tím, že na místě původních zastávek bude na štěrkové podloží zhotovena nová zámková dlažba. V Koburku bylo nutné vyměnit cca 95 m litinového potrubí, které je uvnitř napadeno rzí. Tím dochází ke znečišťování pitné vody pro odběratele. Opravu převodovky a dalších součástí absolvoval také obecní traktor. Jedná se vlastně o komplexní opravu celého traktoru, protože GO motoru absolvoval traktor již v uplynulém roce. Máme před sebou řadu úkolů, které je nutné splnit, a mnohdy to bez traktoru jde velmi těžko. Jsme rádi, že se podařilo opravu zajistit ve velmi krátké době za velice dobrou cenu.

Obec na druhé straně byla úspěšná v rámci podávání žádostí o různé dotace. Zatím je předběžně schválena dotace na kontejnery na kompostování bioodpadu – jedná se o trávu, větve, slámu a zbytky různých plodin. Tuto žádost obec podávala v rámci svazku obcí Severolanškrounsko. Obec má získat cca 200 plastových kontejnerů na bioodpad, takže počítáme s tím, že každý domek se zahradou takovýto kompostér získá. Tím by se mělo snížit celkové množství odpadu. Pohnilé ovoce, tráva, zbytky potravy apod. se, jak doufáme, nebudou sypat do popelnic a následně odvážet na skládku, ale budou se kompostovat. Tím se sníží celkové množství odpadu a v dané souvislosti rovněž platby na člena domácnosti. Obdrželi jsme příslib dalších dotací, o kterých Vám povíme v dalším čísle Výprachtických novin.

Přejeme Vám pěknou dovolenou a pěkné léto. Je zajímavé, že pro některé z nás je pěkné léto pěkné právě tím, že alespoň někdy prší. Nakonec již pan řídící Jaroslav Tušla prorokoval, že voda bude dražší než benzín. Tehdy jsme se mu jako děti smáli, dnes mu pomalu začínáme dávat za pravdu. Voda prostě celosvětově není a navíc dochází ke stále většímu znečišťování stávajících zdrojů pitné vody, které se tím stávají nepoužitelné. Také ve Výprachticích se s tím setkáváme.

Přejeme Vám, aby se Vám dobře dařilo a také abyste nikdy v životě nepocítili nedostatek pitné vody.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.