ZPRÁVY Z RADNICE 2014

Zprávy z radnice - Říjen 2014 - Listopad 2014

Obrázek: Znak obce Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, v tomto čase „vánočním“ nám dovolte, abychom Vás opět pozdravili a v krátkosti zrekapitulovali činnost obecního úřadu v měsíci listopadu a počátkem prosince.

Zaměstnanci obce zpracovávali palivové dřevo na čistírně odpadních vod. Uklízela se veřejná prostranství, malovaly se obecní budovy a zaměstnanci dále prováděli celou řadu dalších činností spojených s údržbou a zajištěním chodu naš...

Celý článek »

Vydáno: 2.12.2014 | Téma: Zprávy z radnice 2014 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Srpen 2014 - Září 2014

Obrázek: Znak obce Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, zdravíme Vás v čase plískanic, které jsou předzvěstí přicházejícího podzimu. Pokud jsme si v minulých novinách stěžovali na nedostatek vláhy, byli jsme zřejmě vyslyšeni a nyní jí máme nadbytek. Deště již zkomplikovaly sklizeň obilí, sesuv půdy v lokalitě Zaječín pak způsobil komplikace ve vodojemu, což se projevilo v krátké době na kvalitě pitné vody. Vše se zatím podařilo zažehnat a věř...

Celý článek »

Vydáno: 6.10.2014 | Téma: Zprávy z radnice 2014 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Červen 2014 - Červenec 2014

Obrázek: Znak obce Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, zdravíme Vás za parného léta, kdy teploty dosahují k 30°C a deště je zoufale málo. Doufejme, že se příroda nakonec umoudří a nějaká vláha nám z nebes spadne.

Červen se nesl ve znamení každoročního Setkání na pomezí Čech a Moravy. Sešlo se více než tisíc lidí a bylo na co koukat. Již tradičně proběhla ve Valteřicích mše svatá, kterou celebroval pan farář Ireneusz Szocinski. Akce se zúčas...

Celý článek »

Vydáno: 1.8.2014 | Téma: Zprávy z radnice 2014 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Duben 2014 - Květen 2014

Obrázek: Znak obce Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, jarní měsíce nám přinesly konečně očekávaný déšť a počátek května také nižší teploty. Doufáme, že pořekadlo “studený a mokrý máj – ve stodole ráj” se tento rok vyplní.

V měsící dubnu se v Koburku pálily čarodějnice. Také pan hospodský organizoval zábavu, na kterou však přišlo málo omladiny, což je škoda, každá taková akce dá mnoho práce. Neúspěch pak pořadatele od dalších akcí mnohdy i ...

Celý článek »

Vydáno: 29.5.2014 | Téma: Zprávy z radnice 2014 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Únor 2014 - Březen 2014

Obrázek: Znak obceVážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, jaro nás navštívilo velmi brzy a doufáme, že paní zima se již nevrátí. S obavou očekáváme příchod letošního astronomického jara, které se, po mírné zimě, projevuje téměř bezdeštivým a teplým počasím. Nedostatek sněhu a deště se může následně výrazně projevit nedostatkem pitné vody. Přesto nám dovolte, abychom Vás informovali o práci, kterou naši zaměstnanci vykonali ještě v únoru 2014. Za...

Celý článek »

Vydáno: 9.4.2014 | Téma: Zprávy z radnice 2014 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Prosinec 2013 - Leden 2014

Obrázek: Znak obceVážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, tak už zde máme opět další rok. Měsíce by měly být zimní, ale zatím to tak nevypadá. Paní zima zatím šetří obecní rozpočet, není totiž nutné uklízet a vyhrnovat sníh. Ušetří se také na posypu komunikací a možná i trochu na topení. Zima však ještě neskončila a vše může být nakonec jinak. Na druhé straně však toto „nezimní” počasí dělá vrásky lidem, kteří provozují penziony, lyžařské vleky ...

Celý článek »

Vydáno: 31.1.2014 | Téma: Zprávy z radnice 2014 | Přidat komentář