ZPRÁVY Z RADNICE - PROSINEC 2013 - LEDEN 2014

Vydáno: 31.1.2014 (1911 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2014

Obrázek: Znak obceVážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, tak už zde máme opět další rok. Měsíce by měly být zimní, ale zatím to tak nevypadá. Paní zima zatím šetří obecní rozpočet, není totiž nutné uklízet a vyhrnovat sníh. Ušetří se také na posypu komunikací a možná i trochu na topení. Zima však ještě neskončila a vše může být nakonec jinak. Na druhé straně však toto „nezimní” počasí dělá vrásky lidem, kteří provozují penziony, lyžařské vleky a další podobné atrakce. Větší nápor turistů horským střediskům a penzionům zatím nehrozí. Očekávané tržby v období svátků se nekonaly a ani přívaly sněhu v únoru a březnu nemohou vzniklé ztráty vykompenzovat.

Dovolte nám, abychom Vás zpravili o akcích, které proběhly ještě v prosinci 2013. Chtěli bychom zmínit Vánoční koncert dechové hudby „Moravská veselka”, který se líbil. Velkému zájmu se těšila také půlnoční mše svatá v kostele Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích. Myslím, že s tak velkou návštěvou nepočítal ani pan farář Ireneusz Szocinski, který měl z Vás všech, co jste přišli, určitě velikou radost. Děkujeme, pane faráři, za dobrý nápad, který si získal řadu příznivců.

Zaměstnanci obce ani na počátku roku nezaháleli. Malovaly se nebytové prostory, opravovaly se šatny pod kulturním domem apod. Malování šaten se zhostily zaměstnankyně Olga Skalická a Lenka Lerchová. V rámci opravy šaten došlo k podřezání zdiva metodou zarážení nerezových plechů. V šatnách byla zcela odstraněna omítka, byla vybourána podlaha a položena asfaltová izolace proti vzlínající vlhkosti. Na asfaltový pás byla následně položena vrstva polystyrénu jako tepelná izolace. Po zhotovení vrchní betonové vrstvy byla provedena pokládka dlažby. Zásadní změnou prošlo schodiště, které bylo zhotoveno zcela nově. Do předem připraveného bednění byla provedena betonáž schodnic. Schodiště bylo prodlouženo, čímž byla odstraněna jeho původní strmost. Na schody byl nalepen zátěžový koberec.

V souvislosti s prodloužením délky schodiště bylo nutné posunout venkovní vstup do šaten. V šatnách byl vybourán také z důvodu požadavku na prosvětlení prostoru otvor pro okno. Práci provedla firma pana Martina Chládka z Cotkytle, zdatně jim sekundovali naši zaměstnanci Standa Mareš, Petr Krátký a další. První seznámení s nově rekonstruovaným prostorem proběhlo dne 18. 1. 2014 v rámci plesu SDH Výprachtice.

Ples SDH Výprachtice se již tradičně těšil velkému zájmu místních i přespolních. Ten, kdo přišel, dobře udělal. Ten, kdo nepřišel, snad přijde příště, celý rok nakonec ještě může litovat. Hasičům SDH Výprachtice patří poděkování nejen za organizaci plesu, ale také za Dětský karneval, který se konal druhý den. Radost dětí pak určitě vyvážila úsilí, s jakým pořadatelé celou akci opět kvalitně připravili. Vrásky nám dělá pouze stav parket na sále po každé akci. Je určitě škoda, že si více nevážíme toho, co v naší vesnici máme.

Pokud se máme vrátit k činnosti u obce, pak lze zmínit provádění nátěrů stromků proti okusu a zpracování polomů. Na leden a únor je připravena další těžba v lesích, takže do konce února, dokdy nám úřad práce dotaci na zaměstnance poskytl, budou mít určitě všichni zaměstnanci obce práce dostatek. Práci v lese prováděli zaměstnanci Jarda Demel a Pavel Štancl.

Mimo provádění potřebné údržby a oprav v objektech se zateplují nebytové prostory v budovách, konkrétně např. nad sálem kulturního domu apod. Mezi další práce, které byly prováděny, patří zhotovení izolací potrubí v kotelnách, drobné úpravy suterénu KD apod. Tuto práci prováděli zaměstnanci Jan Šponiar, Pepa Bašek a Josef Rybka.

Pokud to počasí dovolí, bude se pokračovat na opravách místních komunikací, případně na úklidu v obci.

Nepodařilo se nanést nový asfaltový povrch komunikace v horní části obce – lokalita Hoblovna – v úseku od cedule Výprachtice po „Převáž”. Důvodem bylo nepříznivé počasí v období od 8. 12. 2013 do 13. 12. 2013, tj. v době, na kterou bylo vydáno odborem dopravy v Lanškrouně povolení k uzavření silnice. Následně musely být prostředky Pardubického kraje vráceny. Je přislíbeno pro tento rok, že se prostředky na opravu tohoto úseku komunikace najdou.

Tou méně dobrou zprávou je to, že nám opět v prosinci minulého roku hořel kontejner na Malé Straně poblíž domku pana Jaroslava Skalického ml. Je skutečně nepochopitelné, proč nejsme schopni pochopit, že se jedná o peníze nás všech. Myslíme si, že koupit si další dva, případně tři kbelíky na popel, ve kterých by během několika dní vychladl, než bude umístěn do kontejneru, není závratná investice. Na druhé straně vzniká obci na velkoobjemových kontejnerech škoda ročně za desetitisíce. Takovéto jednání má nepochybně znaky přestupku, případně přečinu. Většina z nás přece ví, že uhelný popel chladne několik dní, než se může bez obav umístit do kontejneru s tím, že se od něho nic nevznítí. Jelikož kontejner stojí vedle rodinného domu, může se stát, že i tento dům může být požárem ohrožen. Případný viník požáru by pak odpovídal za škodu několikanásobně vyšší, která by se již neobešla bez soudních tahanic. Ohrožen může být i život lidí apod. Svádění hoření v kontejneru na chalupáře je nesmysl. Nikdo nepojede s popelem z Valteřic a Hoblovny apod. na Malou Stranu. Navíc nikdo z obce tam nikoho s opadem neposílal. V případech, kdy to někdo tvrdil, se později ukázalo, že to není pravda. Valteřice mají svůj vlastní kontejner, který „světe, div se” nikdy nehořel. Kontejner není určen jen a pouze na popel, ale také na ostatní směsný odpad. Ve vesnici umístíme v dohledné době kontejner na papír, a proto Vás prosíme, co půjde, to poctivě třiďte. Papír dávejte stranou, jsme ochotni Vám ho i odvézt, pokud nás o to požádáte a půjde o větší množství. Také bychom Vás chtěli upozornit na skutečnost, že v obci, naproti prodejně KONZUM, je umístěn kontejner na textil a oblečení. Do kontejneru můžete ukládat i potrhaný, ale čistý textil a oblečení. Mohou se tam ukládat i boty, pokud se jedná o kompletní pár a použité, ale funkční a nerozbité hračky.

Počátkem roku nás, mimo těch nepříznivých zpráv, potkala také jedna dobrá. Touto zprávou je skutečnost, že OEZ Letohrad prodal provozovnu Výprachtice jednomu podnikateli z blízkého okolí. Jelikož se jedná o člověka tvořivého a pracovitého, věříme, že se mu za určitý čas podaří v naší obci zorganizovat alespoň nějakou menší výrobu.

Další dobrou zprávou je skutečnost, že do první třídy naší základní školy by mělo nastoupit nejméně 20 prvňáčků. Je to po dlouhé době počet dětí, ze kterého máme velikou radost. Ve škole se rovněž podařilo také dobře stmelit a stabilizovat pedagogický sbor (více než třetina se v minulém roce obměnila). Ve Výprachticích máme nyní učitelský sbor mladý a aktivní. Všichni mají snahu odvést poctivou práci.

Ve Výprachticích také proběhla „Tříkrálová sbírka”, kterou pomohl zorganizovat ing. Ladislav Bárta, který se sbírky také sám aktivně účastnil. Vybralo se asi 14.285,– Kč, děkujeme Vám všem. V letošním roce bychom chtěli podpořit děti ze sociálně slabých rodin a přispět jim na školní stravování. Pokud by kdokoliv z Vás chtěl pomoci těmto dětem, může tak učinit prostřednictvím ředitelky Základní školy Výprachtice paní Mgr. Hany Chládkové. Dále bude nutné v budoucnu pomoci zachránit chátrající varhany v místním kostele. Pan farář požádal o dotaci na varhany, uvidíme, zda se mu podaří peníze získat. Vše s Vámi ještě projednáme a o postupu se s Vámi poradíme.


Také Vás žádáme, abyste neopomněli podat daňové přiznání k dani z nemovitostí (pozemků a budov). Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí platí v případech, kdy se u Vámi vlastněných nemovitostí změnilo číslo pozemku nebo výměra. Podrobnosti Vám sdělíme jak na obci, tak i v kanceláři AGROSPOLU, kde Vám pomohou rovněž s jeho vyplněním. Nepodání daňového přiznání do konce ledna 2014 (opožděně podat daňové přiznání je lepší, než ho nepodat vůbec) by pro Vás mohlo znamenat pozdější komplikace, případně byste mohli za nesplnění povinnosti obdržet sankci.


Dovolte, abychom Vám na počátku roku popřáli hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů. Věříme, že se nám všem podaří zimu prožít s hřejivým úsměvem na tváři.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.