ZPRÁVY Z RADNICE - ÚNOR 2014 - BŘEZEN 2014

Vydáno: 9.4.2014 (1853 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2014

Obrázek: Znak obceVážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, jaro nás navštívilo velmi brzy a doufáme, že paní zima se již nevrátí. S obavou očekáváme příchod letošního astronomického jara, které se, po mírné zimě, projevuje téměř bezdeštivým a teplým počasím. Nedostatek sněhu a deště se může následně výrazně projevit nedostatkem pitné vody. Přesto nám dovolte, abychom Vás informovali o práci, kterou naši zaměstnanci vykonali ještě v únoru 2014. Zaměstnanci obce odstranili zařízení staré kotelny v objektu bývalé mateřské školky. Zateploval se prostor nad sálem a připravoval se materiál na zhotovení pochůzných lávek nad zateplením stropu sálu.

Dále naši zaměstnanci spolu s firmou pana Chládka opravovali propustek (mostek) na místní komunikaci u hospody U Mostu. Mostní konstrukce tohoto propustku (mostku) je vyskládána z kamenů a není proto způsobilá k průjezdu vozidel určených k převozu těžkých nákladů, kdy plně naložená nákladní vozidla překračují mnohdy váhu 20 t. V případě některých mostů, na základě odborného posouzení, požádáme o úpravu nejvyšší povolené hmotnosti pro vozidla, která zde projíždějí, na nejvýše 10 tun.

Ve špatném stavu je také most u bývalé mlékárny a most na pilu v části pod čistírnou odpadních vod. Bude nutné prostředky z již naplánovaných akcí přesunout právě na zhotovení nového mostu pod čistírnou odpadních vod (dříve tam bydleli poblíž Menšíkovi) a příští rok pak postavit nový most u bývalé mlékárny. Předpokládané náklady opravy takového mostu se pohybují od 0,5 do 1 mil. Kč.

V dubnu by měli nastoupit noví zaměstnanci. Úřad práce přispěje obci na jejich platy částkou 11.000,– Kč měsíčně, a to na každého z nich. Koordinátor pak bude dotován 13.000,– Kč. V těchto prostředcích jsou samozřejmě zahrnuty i odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Proto je jejich plat výrazně nižší a činí 8,5 tis. Kč. Takto získává obec dotaci na platy zaměstnanců, původně evidovaných na úřadu práce, okolo 1 mil. Kč ročně. Tito zaměstnanci konají v obci různé práce a vytvářejí tak pro obec další hodnoty, například již tím, že uklízejí a udržují pořádek v obci.

Na žádost občanů a na základě posudku znalce naši zaměstnanci pokáceli 4 stromy u hřbitova. Podíleli se také na těžbě v obecních lesích, údržbě objektů a jejich vytápění, malování a na celé řadě další drobné, avšak potřebné práce v obci.

Vzhledem k tomu, že se nás někteří občané dotazují na problematiku odpadů, dovolte nám, abychom se jim v tomto článku podrobněji věnovali. V poslední době se setkáváme, byť jsou to názory ojedinělé, s tím, že není nutné třídit odpad, protože se stejně neustále poplatky za odpad zvyšují. Stejně tak se objevuje požadavek, že by každý měl platit podle toho, kolik odpadu vyprodukuje.

V dané souvislosti je nutné říci, že „Výprachťáci” plastové odpady třídí dobře, ač jsme tomu zprvu nechtěli věřit. Přesvědčila nás však konkrétní čísla. Lidé v obci vytřídili v loňském roce 11 tun plastů, přičemž toto číslo má stoupající tendenci. V roce 2011 to bylo 9 tun plastů, v roce 2012 se vytřídilo 10 tun plastového odpadu a v roce 2013 pak 11,27 tun plastů. V tomto srovnání jsme na tom lépe v přepočtu na osobu než některá okolní města např. Jablonné nad Orlicí. Totéž se týká skla a některých dalších tříděných komodit.

Pokud např. obec Mladkov, která je o trochu menší, vytřídila cca 4 tuny plastů, ve Výprachticích to bylo za stejné období 11 tun. Z dalších komodit bude určitě dobré se zaměřit na sběr papíru. Zde máme určitě rezervy. Oproti 1,6 tunám papíru u nás jsou na tom ostatní obce výrazně lépe. Nárazové akce zaměřené na sběr papíru, kdy se kontejner umístil na 3 týdny ke škole, situaci neřeší. Nyní jsme kontejnery na papír umístili trvale naproti prodejně Magdy Vaníčkové, ke KONZUMu, na křižovatku U Kovárny (u Formánkových) a k hasičárně do Koburku.

Pokud se týká směsných komunálních odpadů, pak republikový průměr v produkci směsných komunálních odpadů činí 250 kg na osobu. Ve Výprachticích to je 190 kg, což je výrazně méně, než činí republikový průměr. Ještě lepším tříděním plastů a dalších komodit, zejména pak sběrem papíru, bychom se mohli dostat na nějakých cca 170 kg směsného komunálního odpadu na osobu.

Samozřejmě, že existuje řada dalších čísel, která by zde bylo možné uvést. Je však jeden ukazatel, který byste měli znát, protože je to z hlediska ekonomiky odpadů velmi důležité. Tímto údajem je cena za odvoz jedné popelnice. Pokud ve Výprachticích to je cca 16,– Kč, tak tam, kde to vozí EKOLA a jiné firmy, je to kolem 20,– Kč za popelnici.

Pokud tedy kdokoliv z Vás má pocit, že systém likvidace odpadu ve Výprachticích je nespravedlivý, má možná trochu pravdu. Je třeba si však uvědomit, že adresný systém (kde se platí podle toho, kolik odpadu konkrétní domácnost vyprodukuje) bude v konečném důsledku pro většinu občanů celkově dražší. Toto je prokázaná věc a vyplývá to z údajů firem, které se likvidací odpadů zabývají (např. KOS Jablonné nad Orlicí). Tam, kde zavedli žetony nebo čárkové kódy (Bystřec), se někde nakonec vrátili k původnímu řešení. Nejenže se tyto značky ztrácely (kradly), ale mnohdy ani čtečky spolehlivě nerozlišily čárkový kód, docházelo také k opomenutím a následně ke stížnostem.

Obec Lukavice má vyvážení v některých případech pouze 6 x ročně na určených svozových místech. Nechceme domyslet, jak by takový domovní odpad, skladovaný 2 měsíce a vyvážený 1 x za dva měsíce z určených míst v obci, vypadal. Pokud by se vyváželo v dalších případech 30 krát, případně 50 krát, byl by problém s vytížeností vozidla a pokud by se vyváželo pouze 6 x ročně, možná odpad končil jinde, než bývá zvykem. Možná i to by šlo zvládnout. Administrativní náročnost takového systému by však byla větší. Cenu odpadů také zvyšují neustále hořící a opakovaně opravované kontejnery na odpad na Malé Straně. Je potřeba si poctivě říci, že pokud někdo něco poškodí, zaplatíme opravu, pokud se nechytí viník, všichni.

Je třeba ještě upozornit na to, že cenu odpadů zvyšují daně vybírané státem (DPH), poplatky za uložení odpadu apod. Odvody za uložení odpadu a daň z přidané hodnoty se přitom zvyšovaly. Pokud v roce 2002 vybíral stát za uložení odpadu poplatek 200,– Kč v roce 2013 to již bylo 500,– Kč. Koncovou cenu za komunální odpad také zvýšila daň z přidané hodnoty, která se z původních 5 % zvýšila postupně na 15 %. Do nákladových cen za odpady se také promítly zvyšující se ceny nafty a dalších energií.

Množství směsného komunálního odpadu v naší obci přitom zůstává přibližně stejné (rok 2009 – 197,41 tun, rok 2010 – 200,077 tun, v roce 2011 byl mírný pokles na 183,13 tun, ale u objemného odpadu došlo k mírnému navýšení oproti roku předchozímu o cca 2 tuny, tj. na 17,34 tun).

Je proto jasné, že vyšší daně a poplatky vybírané státem zvyšují poplatky za odpady, které hradí občan, případně podnikatel. Pouze důsledné třídění veškerého odpadu povede ke snížení jeho celkového množství. Obojí má přitom jasnou spojitost, čím více toho vytřídíme, tím méně toho odvezeme na skládku.

Další připomínka jednoho občana se týkala poplatků za psy. Šlo o to, na co se prostředky z poplatků za psy používají. Celkový objem peněz vybraných z titulu poplatků za psa činí 17.000,– Kč ročně. Naše obec má smlouvu s útulkem pro psy v Žamberku. Měsíčně hradí obec útulku částku 600,– Kč. Obec dále zakoupila a má v plánu pořídit další odpadkové koše na psí extrementy v ceně cca 6 až 8 tis. Kč za koš. Za odchyt psa a jeho umístění v útulku již v letošním roce zaplatila obec částku přes 6 tis. Kč. Pokud by takovýto pes strávil v útulku jeden rok, zaplatí obec za jeho umístění částku okolo 60.000,– Kč. Vzhledem ke smlouvě s útulkem by naše obec hradila útulku v Žamberku o cca 20 tis. Kč méně. V těchto nákladech za umístění psa v útulku nejsou zahrnuty např. veterinární prohlídky, léčení psa apod. Jelikož se nám již podařilo několik psů za posledních pár let v obci odchytit a řešit v rámci možností obce s tím, že si psa nakonec vzal místní občan, nebylo nutné vynakládat zvýšené prostředky. Další výdaje v dané souvislosti se týkají úklidu psích extrementů na území obce. Z výše uvedeného vyplývá, že obec Výprachtice rozhodně na výběru poplatků, které jsou vlastně daní a vyplývají ze zákona, nebohatne. Poplatek ze psa je vlastně daň. V případě daňových příjmů pak platí, že rozdělení výnosů z těchto daní je v kompetenci toho, komu tato daň ze zákona přísluší.

Přejeme Vám všem, abyste si užili příchodu jara. Věříme, že nám jaro přinese také trochu deště, aby se tak alespoň trochu vyrovnal srážkový deficit, který nám zima bez sněhu nadělila.

To Vám srdečně přejí zastupitelé obce Výprachtice.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.