ZPRÁVY Z RADNICE - ŘÍJEN 2014 - LISTOPAD 2014

Vydáno: 2.12.2014 (1594 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2014

Obrázek: Znak obce Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, v tomto čase „vánočním“ nám dovolte, abychom Vás opět pozdravili a v krátkosti zrekapitulovali činnost obecního úřadu v měsíci listopadu a počátkem prosince.

Zaměstnanci obce zpracovávali palivové dřevo na čistírně odpadních vod. Uklízela se veřejná prostranství, malovaly se obecní budovy a zaměstnanci dále prováděli celou řadu dalších činností spojených s údržbou a zajištěním chodu naší obce. Bylo nutné zajistit také tradiční setkání důchodců, za což je potřebné poděkovat děvčatům ze SPOZ, zejména pak Věře Jandejskové, Marušce Baškové, Marušce Chládkové, Janě Chaloupkové. Zaměstnanci obce uklidili sál a zajistili rozvoz občanů na akci. Setkání se zdařilo a sluší se také poděkovat Vám všem za hojnou účast.

V dané souvislosti bychom chtěli vyjádřit veliký dík paní Věře Jandejskové, která řadu akcí v rámci SPOZ zajišťovala a v novém volebním období již ve SPOZ nebude. Děkujeme, Věro, za Tvoji obětavou práci, a věříme, že pokud se na Tebe obrátíme s prosbou o pomoc, nebudeme odmítnuti. Firma OVAZ dokončila částečné oplocení školního hřiště. Zaměstnanci obce přitom odstranili původní oplocení a provedli nátěr plotu za velkou brankou, který zůstal, až na provedené opravy, původní. V listopadu firma Radka Hajzlera dokončovala některé práce spojené s rekonstrukcí domu bývalé zmrzliny, který nese označení jako dům čp. 13. Byla zhotovena splašková kanalizace k tomuto objektu, položen nový chodník kolem budovy a zhotoveno nové oplocení podél místní komunikace, která vede za domem. Upraven byl také vstup do prvního patra budovy, kde v budoucnu vznikne další bytová jednotka. Co sklízí pochvalu mnohých z Vás, to je zateplená fasáda domu, a to nejen co do barevnosti, ale i co do kvality provedené práce.

Zaměstnanci obce také pomáhali dokončovat autobusové zastávky. Dlažbu pod zastávkami zhotovil pan Vladimír Jandejsek a nutno říci, že se mu dílo velice povedlo.

V lokalitě Zaječín se pracovalo na vyřezání stromoví v ochranném pásmu vodního zdroje, opravovaly se studně a připravoval materiál na oplocení. Opravovaly se uzávěry vody a prováděly se další práce spojené s údržbou vodovodu.

Dovolte nám také, abychom Vás pozvali na akce, které připravujeme. Koncem listopadu tj. 29. 11. 2014 od 8.30 hod. proběhne v naší základní škole oblíbený tradiční jarmark. Dne 5. 12. 2014 v 17.00 hod. proběhne tradiční rozsvícení vánočního stromečku spojené s mikulášskou nadílkou, tentokrát u obecního úřadu. Dne 20. 12. 2014 od 14.00 hod. se v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích bude konat tradiční Vánoční koncert. Naše pozvání opět přijala Moravská Veselka, která vystoupí s novými vánočními skladbami a písničkami. V úvodní části koncertu vystoupí děti z naší Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice.

Vážení občané, co říci na závěr, celý rok je za námi, přichází krásné období Vánoc. Je to období, které dělá radost nejenom dětem, ale i nám dospělým. Narození Krista, které si všichni připomínáme, je mimo jiné poselstvím skromnosti, štěstí, vzájemné úcty, pokory a dobrých vztahů. Vánoční čas je krásný a bývá pro nás jakousi odměnou za celoroční úsilí. Je to doba klidu, kdy můžeme posedět se svými blízkými a probrat s nimi jejich starosti i radosti. Je to doba setkávání, kdy se rodiny, sousedé i známí scházejí u štědrovečerního stolu. Všichni nasáváme klid a pohodu Vánoc, vůni vánočního stromečku, vůni pečeného cukroví, pokrmů apod., prostě vůni, kterou si umíme představit jako vůni svátečního domova. V této době více vnímáme potřeby druhých, které obdarováváme vánočními dárky, jež dělají radost nám všem. Radost z přítomnosti blízkých lidí a rozzářených dětských očí nám vytváří dokonalou atmosféru Vánoc. Padá-li ještě na Vánoce sníh (což se v loňském roce nestalo), máme pocit, že svět a příroda v něm nemůže být hezčí.

Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné, spokojené, klidné a pohodové Vánoce a hodně štěstí a zdraví Vám i Vašim blízkým v novém roce 2015.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.