ZPRÁVY Z RADNICE - SRPEN 2014 - ZÁŘÍ 2014

Vydáno: 6.10.2014 (1640 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2014

Obrázek: Znak obce Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, zdravíme Vás v čase plískanic, které jsou předzvěstí přicházejícího podzimu. Pokud jsme si v minulých novinách stěžovali na nedostatek vláhy, byli jsme zřejmě vyslyšeni a nyní jí máme nadbytek. Deště již zkomplikovaly sklizeň obilí, sesuv půdy v lokalitě Zaječín pak způsobil komplikace ve vodojemu, což se projevilo v krátké době na kvalitě pitné vody. Vše se zatím podařilo zažehnat a věříme, že se situace již nebude opakovat.

V srpnu proběhla ve Výprachticích tradiční pouť. Na sobotu před poutí dne 9. srpna připravil pan hospodský Kozel ve spolupráci s obcí Výprachtice pouťové odpoledne, kterým provázel moderátor rádia Blaník Josef Devátý (umělecké jméno Josef IX.). Mimo soutěží pro děti, které zajistili zastupitelé obce Výprachtice, vystoupila celá řada kapel (Country kapela LIQUIDGRASS, písničkář Jirka Hurych, kapela DRAGON, kapela MICHAEL, NAGY Revival, Josef XI. a další). Ve 23.00 hod. mohli přítomní návštěvníci zhlédnout dvouminutový ohňostroj. Celá akce pokračovala nepřetržitě až do 3.00 hod. Mladým se program líbil. Starší měli trochu výhrady k hlasitosti produkce. Celkové ohlasy na akci byly ale většinou pozitivní. Poděkování si zaslouží všichni, kteří akci organizovali, zejména pak pan hospodský Kozel, který z větší části hradil náklady akce.

14. září se konala ve Valteřicích u Výprachtic tradiční „Valteřická pouť“. Akci připravil pan farář Ireneusz Szocinski s dobrovolníky z Bystřece, Výprachtic a Koburku. Po sváteční mši svaté zahrála Výprachtická dechovka a následovalo vystoupení romské hudby. K občerstvení byl guláš, bygos, cukroví, koláče a nápoje nealkoholické, také se pilo pivo darované mecenášem této akce Jiřím Nešetřilem. Obec akci finančně podpořila částkou 2.000,– Kč, zajistila posekání trávy okolo hřbitova ve Valteřicích a v okolí kostela „Povýšení svatého Kříže“. Zaměstnanci obce navezli lavice a stoly ke kostelu.

V měsíci srpnu a září se pokračovalo ve výměnách šoupat a dalšího zařízení obecního vodovodu. V Koburku byla provedena výměna části trasy obecního vodovodu včetně šoupat, uzávěrů a dalšího zařízení. Uvedená akce byla svěřena firmě VAK Jablonné nad Orlicí. S firmou VAK Jablonné nad Orlicí obec dlouhodobě spolupracuje, a to zejména v oblasti dodávek vodoinstalačního a dalšího materiálu. Firma VAK rovněž provádí opravu uzavíracích ventilů (které jsou umístěny na malém prostoru pod vozovkou) naproti hospodě U Mostu ve Výprachticích.

Zaměstnanci obce prováděli v srpnu těžbu dřevní kulatiny, a to jak pro prodej, tak těžbu palivového dřeva pro obec. V dané souvislosti bylo nutné na lesních pozemcích posekat travní porost okolo mladých stromků. Hodně času zabrala údržba vodojemu v Zaječíně po znečištění bahnem ze sousedního pole. Opravovaly se místní komunikace na různých místech v obci a některé nezpevněné cesty (Pláňava apod.). Bylo rovněž nutné zhotovit a umístit na některé komunikace další srážky na dešťovou vodu. Překládala se také dlažba před bývalou starou poštou (nyní kadeřnictví a lékárna). Obec zajistila opravu veřejného osvětlení v horní části obce. Zaměstnanci obce také zhotovili nové regály do školy. Důležitým úkolem, který bude nutné ještě do zimy dokončit, je oprava (výměna) autobusových zastávek. Pod každou zastávku je potřeba zhotovit novou dlažbu a provést výměnu některých konstrukčních prvků zastávky U Fary, která jediná zůstává z větší části zachována. Nové dřevěné zastávky dodá firma, a to dle Vašeho doporučení, které vzešlo z internetové ankety.

V prostorách traktorové stanice byla zhotovena šachta, ve které je umístěno měření odebrané vody z hydrantu. Do šachty byly nainstalovány nové uzávěry apod. V současné době se vyměňuje na trase vodovodu řada vodovodních uzávěrů a další zařízení. Je to nutné vzhledem k blížící se zimě. Bylo také potřeba řešit situaci v souvislosti s únikem vody z hydrantu naproti horní hospodě (U Mostu). Přestože nám opravu zajišťovali odborníci z firmy VAK Jablonné nad Orlicí, nepodařilo se opravu zvládnout napoprvé a bylo nutné odstávku vodovodu několikrát opakovat. Následně bylo třeba vyměnit další komponenty na trase v daném místě, důvodem je špatný stav litinové části vodovodu. Za komplikace, které některým domácnostem vznikly, se omlouváme.

Na školním hřišti se připravuje 1. etapa výstavby nového oplocení. Byla opravena střecha na hasičské zbrojnici v Koburku a v podkroví této budovy byla instalována nová atypická okna v ceně cca 80 tis. Kč. Firma pana Hajzlera pokračuje na dokončení výstavby dvou upravitelných bytů Výprachtice. Jedná se o byty pro osoby starší 70 let, případně pro osoby, které mají ztíženou pohyblivost. Byty jsou proto upraveny pro průjezd invalidního vozíku. V současné době je vyasfaltováno parkoviště u této budovy (bývalá zmrzlina). Ve druhém nadzemním podlaží budovy čp. 13 došlo k výměně oken za okna s kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi a připravuje se vše pro zhotovení nové zateplené fasády této budovy. V dané souvislosti bude nutné vystavět nové chodníky, zhotovit nový vstup do budovy z druhé strany, vyřešit odvod vody z obecní cesty a napojit budovu na kanalizaci.

Věříme, že se podzim vydaří a stihne se dokončit vše, co je ještě do zimy potřebné. Doufáme, že i obci se podaří dokončit nejenom plánované akce, ale také dotační projekty, jako je např. pořízení nosiče kontejnerů za traktor, včetně velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Malé plastové kompostéry jsou již v řešení a budou buď do konce roku, případně brzy na jaře.

Stejně tak obec zajišťuje administraci veřejné zakázky na techniku, která by měla pomáhat snižovat imise prachu v ovzduší v naší obci. Bude se jednat o zařízení, které bude umět zametat, nakládat, sekat, mulčovat a provádět dále celou řadu činností, které jsou pro obec běžné.

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na stravování dětí v základní škole. Důvodem je skutečnost, že ZO má zájem na tom, aby se ve školní jídelně rozšířila možnost stravování pro děti, které se ve škole dosud nestravují. Máme také zájem děti v základní škole ve Výprachticích udržet. Mezi nástroje, které by měly podpořit docházku dětí do naší školy, patří příspěvek na dojíždění dětí. Zajímavé v dané souvislosti je např. i to, že nám dojíždí do školy i dítě z Lanškrouna. Provádíme také dohled na přechodech u školy. Pokud někteří z Vás považují tuto službu za zbytečnou, myslíme si, že tomu tak není. Řada řidičů se naučila jezdit kolem školy více ohleduplně a děti se naučily za přispění našich zaměstnanců přecházet u školy s větší opatrností. Myslíme si, že toto opatření, byť bere čas pro jinou práci zaměstnanců, nám za zdraví a život dětí stojí. V současné době se zpracovává dokumentace k výstavbě nového bezpečného přechodu. Do té doby se budeme snažit děti u školy ochránit, a to i za pomoci bezpečnostních akcí policie ČR.


V souvislosti s ukončením volebního období Vám děkujeme za spolupráci, řada z Vás aktivně obci pomáhala a pomáhá, těmto lidem patří určitě velký dík. Celá řada z Vás pak s námi přišla do styku. Někdy se věci nedařily tak, jak bychom si představovali, někdy mezi námi zajiskřilo apod. Pokud jsme někoho z Vás urazili nebo jinak poškodili, přijměte naši omluvu. Přejeme Vám hodně zdraví a štěstí v životě.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.