ZPRÁVY Z RADNICE 2006

Zprávy z radnice - Prosinec 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v závěru roku 2006. Byly dokončeny zednické práce na přístavbě šaten a sociálního zařízení k tělocvičně Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Nepodařilo se však dokončit práce instalatérské, a to zejména z důvodu opožděné dodávky některých výrobků, jako např. speciálního ventilu, bojleru apod.

Z uvedeného důvodu jsme MF ČR požádali o prodloužení termínu...

Celý článek »

Vydáno: 18.1.2007 | Téma: Zprávy z radnice 2006 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Říjen-listopad 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci říjnu a listopadu. Jelikož v měsíci říjnu proběhly volby a bylo nutné současně zvládnout celou řadu dalších úkolů v souvislosti s realizací řady investičních akcí, nebyly vydány Výprachtické noviny. Za uvedené se všem čtenářům Výprachtických novin omlouváme.

Co se tedy realizovalo v říjnu. V měsíci říjnu byla dokončena část fasády na Kulturním domě Výprachti...

Celý článek »

Vydáno: 1.12.2006 | Téma: Zprávy z radnice 2006 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Září 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci září. Byla zahájena přístavba šaten a sociálního zařízení k tělocvičně základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachtcích. Předpokládáme, že do konce tohoto roku bude stavba dokončena, dle zpracovaného projektu. Přístavba řeší šatny pro muže a ženy, oddělené sprchy a WC, úklidový kout apod.

Před dokončením je část fasády na kulturním domě ve Výprachticích. Z ...

Celý článek »

Vydáno: 20.9.2006 | Téma: Zprávy z radnice 2006 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Srpen 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci srpnu. Zaměstnanci obce prováděli sekání trávy, úklid obce, terénní úpravy na čistírně odpadních vod a plnili další úkoly spojené s údržbou a opravami obecního majetku.

Bylo nutné vyměnit vadná čerpadla ve vodojemu „Vlčí důl“. V obou případech šlo o spálené vinutí čerpadel. Čerpadlo v novém vrtu bylo dosud v záruce.

V suterénu restaurace „U Jána“ pokračoval...

Celý článek »

Vydáno: 28.8.2006 | Téma: Zprávy z radnice 2006 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Červenec 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci červenci. Zaměstnanci obce prováděli úklid v obci, řezali palivové dřevo a odstraňovali škody na obecním majetku. Došlo k poškození houpačky a lávky na dětském hřišti v místě „ U Drtiče“ (Sázavské údolí). Největším problémem v současné době je velký nárůst objemu komunálního odpadu. Za uplynulý měsíc se jednalo nejméně o 15 t komunálního odpadu, který se sváž...

Celý článek »

Vydáno: 25.7.2006 | Téma: Zprávy z radnice 2006 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Červen 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci červnu. Měsíc červen nám přinesl vytoužené letní teploty, které se však v závěru měsíce staly méně snesitelnými. Zaměstnanci obce v této době prováděli sekání trávy a úklid ve středu obce. Došlo i na opravy některých místních komunikací a vůbec byly odstraňovány škody, které napáchala letošní zima. Byly zahájeny práce na rekonstrukci části sklepních prostor v...

Celý článek »

Vydáno: 1.7.2006 | Téma: Zprávy z radnice 2006 | Přidat komentář