ZPRÁVY Z RADNICE - ČERVENEC 2006

Vydáno: 25.7.2006 (1621 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci červenci. Zaměstnanci obce prováděli úklid v obci, řezali palivové dřevo a odstraňovali škody na obecním majetku. Došlo k poškození houpačky a lávky na dětském hřišti v místě „ U Drtiče“ (Sázavské údolí). Největším problémem v současné době je velký nárůst objemu komunálního odpadu. Za uplynulý měsíc se jednalo nejméně o 15 t komunálního odpadu, který se svážel z míst, které se nacházejí poblíž autobusových zastávek (fara, křižovatka u Kovárny, Koburk). Je jasné, že každý z Vás, občanů Výprachtic, který má popelnici, nemá potřebu vozit komunální odpad jinam. Nárůst množství komunálního odpadu nás mrzí. Uvedené se projeví zvýšením poplatku za komunální odpad. Pro zajímavost za jarní svoz objemového a nebezpečného odpadu zaplatila obec Výprachtice přes 70 tis. Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že obec vynaloží v tomto roce na likvidaci komunálního odpadu podstatně vyšší částku, než tomu bylo v roce uplynulém. Pokud máme všichni zájem na tom, abychom nemuseli ze svého platit za komunální odpad více než je nezbytně potřebné, měli bychom se více zajímat o to, proč dochází k výraznému nárůstu objemu komunálního odpadu.

Domníváme se, že bychom se měli více zaměřit na osoby, které projíždějí naší obcí ve směru z Čenkovic, od Lanškrouna i odjinud a svůj komunální odpad ukládají ve Výprachticích, aniž by za jeho likvidaci zaplatili. Bude nutné tyto, zřejmě chalupáře z okolních vesnic, důrazně upozornit, aby si svůj odpad odvezli a uložili tam, kde za jeho likvidaci platí poplatky. Vás všechny ostatní bychom chtěli poprosit, abyste komunální odpad lépe třídili. Nemůžeme si totiž dovolit, aby do svozu komunálního odpadu byl zařazován odpad, který se musí třídit (papír, železo,plasty, směsné plasty, barevné kovy, sklo apod.). Totéž se týká odpadu, který lze likvidovat jinak (starou skříň je možné pořezat a spálit v kotli). Musíme si totiž uvědomit, že za likvidaci tuny komunálního odpadu platíme 1.800,– Kč a více. Tato částka se každoročně zvyšuje, neboť provozovatelé skládek musí provádět další opatření k jejich modernizaci, což s sebou nese další náklady. Nemusíme Vám vysvětlovat, že náklady na rozšíření skládek komunálního odpadu, případně na jejich modernizaci, nejsou zanedbatelné.

Abychom se nezabývali pouze komunálním odpadem a jeho ukládáním, měli bychom ještě zmínit, že obec připravuje podřezání zdiva a opravu kapličky na „Haldě“ a podřezání zdiva kulturního domu „U Jána“. Směrem od silnice voda zatéká do zdiva a na vnitřních omítkách sálu jsou viditelné stopy vlhkosti, která vzlíná až k radiátorům. Je rovněž potřebné opravit střechy na obecních budovách a další majetek, který obec vlastní a který opravu potřebuje. O všech opravách a dalších akcích Vás budeme průběžně informovat. Obec získala určité prostředky od pojišťovny, za které se budeme snažit poškozené střechy opravit.

Na závěr nám dovolte, abychom se zmínili o velkém úsilí našeho pana faráře Mgr. Ivo Kvapila. Vidět tohoto kněze naší farnosti téměř každodenně v montérkách není v jeho případě žádná vzácnost.To, že se mu jeho práce daří, je již nyní na opravovaném farním kostele „Proměnění páně“ vidět. Prosíme proto Vás všechny, kdo můžete, abyste našemu panu faráři v jeho úsilí pomohli. Když jsme se panu faráři snažili vyjádřit poděkování, odvětil skromně: „ Vždyť já vlastně nic nedělám“. Víme ze zkušeností, že ne vždy a každý z nás se takto staví ke svým zásluhám. Určitě je to však pro nás všechny určitá inspirace. Pane faráři víme, že si poděkování zasloužíte.

Poděkování si rovněž zaslouží každý, kdo při opravě našeho kostela přiložil ruku k dílu.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.