ZPRÁVY Z RADNICE - ČERVEN 2006

Vydáno: 1.7.2006 (1721 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci červnu. Měsíc červen nám přinesl vytoužené letní teploty, které se však v závěru měsíce staly méně snesitelnými. Zaměstnanci obce v této době prováděli sekání trávy a úklid ve středu obce. Došlo i na opravy některých místních komunikací a vůbec byly odstraňovány škody, které napáchala letošní zima. Byly zahájeny práce na rekonstrukci části sklepních prostor v kulturním domě „U Jana“. V dané souvislosti děkujeme panu Františku Vaníčkovi, který se do této akce aktivně zapojil a v rámci svého volna dochází pravidelně provádět potřebné práce.

Pokračovaly rovněž práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Rekonstrukci provádí firma VHOS, a.s. Moravská Třebová. V současné době jsou prováděny dokončovací práce. V měsíci červenci by měl být zahájen tzv. zkušební provoz čistírny odpadních vod, který je potřebný pro uvedení dokončeného díla do provozu.

Pracovníci obce se snaží, aby okolní prostory související s čistírnou odpadních vod byly postupně uklizeny a terén upraven.

Obec Výprachtice se stará o dětské hřiště v „Sázavském údolí“ a o údržbu tabulí naučné stezky. Zaměstnanci obecního úřadu pan Pavel Šponiar, paní Vlasta Lochmanová a paní Irena Marešová, provedli nátěr těchto tabulí a dětského hřiště. O dětské hřiště je v Sázavském údolí veliký zájem a malým návštěvníkům poskytuje tento pěkný areál spoustu radostí. Pan Josef Bašek odvedl velmi dobrou práci při úpravě bytu v hasičské zbrojnici Výprachtice. Rovněž pan Pavel Štancl, je pro obec přínosem a věříme, že si toto dobré hodnocení udrží.

V souvislosti s připravovanou přístavbou sociálního zázemí k tělocvičně Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice je připravován realizační projekt. Některé dílčí úpravy projektu byly konzultovány s panem ředitelem naší základní školy a s panem předsedou TJ Sokol Výprachtice.

Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko pracuje na koncepci Strategického rozvojového plánu mikroregionu Lanškrounsko. V návaznosti na uvedené obec Výprachtice připravuje své návrhy do tohoto rozvojového plánu, který bude podkladem pro žádosti o dotace do fondů EU, na ministerstva a na Pardubický kraj.

Obec Výprachtice má následující záměr, který nese pracovní název „Turisticko-sportovní centrum Výprachtice“. Připravovaný projekt podporuje větší využití kapacit sportovních středisek „OVAZ“, „Čenkovice“ tím, že rozšíří možnosti ubytování v rekonstruovaném objektu čp. 216 ve Výprachticích. Jako zázemí pro turisty bude sloužit víceúčelový sál, stravovací provoz a přilehlý park s minigolfem, kuželkami, dětským hřištěm a parkovištěm.

Současné hřiště vedle školy by mělo být rekonstruováno na hřiště s umělým povrchem pro tenis a volejbal s oplocením a místy k sezení pro diváky a dále na osvětlený a ozvučený travnatý areál pro malou kopanou, házenou, atletiku a sezónní pořádání různých kulturně-společenských akcí.

V lokalitě „Na převáži“ bude směrem do Čenkovic vystavěno parkoviště s nezbytným zázemím pro běžkaře, využívající běžecké trasy ve směru Buková hora a Suchý vrch. Projekt zapadá do koncepce rozvoje této oblasti (lanovka z Bukové hory do Červené Vody). V uvedeném případě se jedná o parkoviště s kapacitou státní cca 40 míst a 4 autobusy spolu s chatkou pro občerstvení, uložení osobních věcí, půjčovnou sportovního vybavení a s WC a umývárnou. Obecní zastupitelstvo v rámci rozvoje uvažuje o výstavbě hřiště na kopanou poblíž kostela.

Musíme se rovněž získat nové pozemky pro další bytovou výstavbu. Jeví se nám totiž, že zájemců o výstavbu ve Výprachticích je stále dostatek a místa, kde by mohly být postaveny další rodinné domky a byty nejsou k dispozici. V územním plánu je vyznačeno území pro bytovou výstavbu, ale majitelé pozemků nehodlají tyto pozemky zatím prodat.

V souvislosti s tím, že v Horní Čermné a Dolní Čermné existují Dětské domovy, bylo by vhodné, aby děti z těchto domovů nekončily na ulici, ale aby měly možnost bydlení v místě, popřípadě v okolí, kde strávily významnou část svého života.

Prosíme Vás všechny, kdo máte jakékoliv náměty, které by bylo možné využít v souvislosti se zpracovávaným záměrem rozvoje obce, nechť tyto náměty v písemné podobě předá přímo na obecní úřad, nebo je vhodí do schránek, které jsou umístěny v jídelně spol. AGROSPOL v prodejně KONZUMu, ve vrátnici provozu OEZ Letohrad a v prodejně u paní Vaníčkové.

Dále bychom Vás chtěli informovat o výsledcích ankety, kde jste se vyjadřovali k tomu, zda větrné elektrárny ve Výprachticích chcete, případně jste proti jejich umístění na území obce. Celkem se mohlo vyjádřit 736 občanů (podmínka starší 18 let). Vyjádřilo se celkem 641 občanů (tj. 87,09 %). S výstavbou přitom vyslovilo souhlas 506 občanů (79,18 %). S výstavbou nesouhlasí 133 občanů, tj. 20,81 %. Jeden občan neví, jak se rozhodnout a podjatost vyslovil rovněž jeden občan.

V souvislosti s větrnými elektrárnami nám dovolte pouze drobnou poznámku. Domníváme se, že i přes různé názory a stanoviska občanů obce a dalších zúčastněných, je důležité, že následná stanoviska a vyjádření vydávaná v rámci řízení o povolení, či nepovolení větrné elektrárny, jsou svěřena celé řadě odborníků. Tito odborníci z různých institucí se vyjadřují z hlediska krajinotvorby, dopadů stavby na životní prostředí apod. Pokud bychom těmto lidem nevěřili, nemohli bychom ani věřit v právo a spravedlnost při povolování jakékoliv stavby. Naše zkušenosti jsou takové, že řízení o povolení stavby rodinného domku v naší obci není pro žádného z nás jednoduché. Je tomu i přesto, že máme stavební úřad, který se snaží vše řešit korektně a pomoci každému stavebníkovi překonat bariéru razítek a vyjádření, která musí za účelem povolení stavby absolvovat. Stavební úřad musí vždy a v každém případě respektovat platnou právní úpravu. Věřte, že povolení výstavby větrné elektrárny bude z hlediska stavebního řízení podstatně složitější.

Obec Výprachtice kontaktovala v souvislosti s pochybami některých občanů o výstavbě větrné elektrárny náměstka ministra pro životní prostředí pana Daniela Vondrouše. Každý z Vás, kdo bude mít zájem se jmenovaného zeptat na cokoliv tak může učinit písemně, případně na našich webových stránkách www.obec-vyprachtice.cz. Každý Váš dotaz bude zaslán prostřednictvím mailové adresy panu náměstkovi, který slíbil, že na všechny Vaše dotazy odpoví.Kontakt na jmenovaného má obec Výprachtice k dispozici. Dotazy zpracujeme a zašleme v termínu do 15. 7. 2006 na ministerstvo životního prostředí.

Upozorňujeme Vás rovněž na možnost umístit Vás inzerát na webových stránkách obce. Závěrem nám dovolte abychom poděkovali všem učitelům Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice za odvedenou práci. Myslíme si, že se kvalita naší školy neustále zlepšuje o čemž svědčí velice pěkné umístění žákyně Evy Kulhánkové při přijímacích pohovorech, kdy jmenovaná skončila bez jakékoliv přípravy v první polovině. Děkujeme dětem, které se dobře učily a přejeme všem dětem pěkné prázdniny plné sluníčka a nových zážitků a dobrodružství. Věříme, že se po prázdninách všichni do školy ve zdraví vrátíte a budete svým učitelům i rodičům dělat pouze radost.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.