ZPRÁVY Z RADNICE - ZÁŘÍ 2006

Vydáno: 20.9.2006 (1621 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci září. Byla zahájena přístavba šaten a sociálního zařízení k tělocvičně základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachtcích. Předpokládáme, že do konce tohoto roku bude stavba dokončena, dle zpracovaného projektu. Přístavba řeší šatny pro muže a ženy, oddělené sprchy a WC, úklidový kout apod.

Před dokončením je část fasády na kulturním domě ve Výprachticích. Z části se jedná o zateplenou fasádu. Jistě se mnozí z Vás zeptají, proč nebyla provedena fasáda kolem celé hospody. Důvodem je skutečnost, že ve štítových stěnách hospody bude dle projektu jiné uspořádaní vstupů a oken. Totéž se týká zadního traktu hospody. Jelikož na rekonstrukci hospody se pracuje průběžně, předpokládáme, že se v dalších letech fasáda dokončí.

Snažíme se, aby materiál použitý na fasádu byl co nejkvalitnější. Vrchní omítka bude proto silikonová probarvená. Návrh fasády zpracovala paní Ing. Indrová a věříme, že se Vám bude stejně líbit jako nám.

Pod hospodou se buduje potřebné zázemí pro kuchyň. Pomáhají nám i někteří lidé z vesnice a to je dobře. Ruku k dílu přiložil pan Šilar z „Malé strany“, pan Šopík, pan Vaníček, pan Mareš a další. Řady našich pracovníků posílil pan Klement, který se přistěhoval Lanškrouna a věříme, že bude pro práci u obce přínosem.

Naší obci se podařilo získat dotaci ve výši cca 930.000,– Kč. Z uvedeného důvodu byla zahájena oprava části komunikace u výprachtické pily a rekonstrukce mostu, který se nachází u výprachtické pily, směrem na Dolní Heřmanice a na osadu Pláňava.

Část získaných finančních prostředků využijeme na opravu poškozené komunikace poblíž tohoto mostu. Uvedené je v souladu s projektem, na základě kterého nám ministerstvo pro místní rozvoj prostředky přidělilo.

Obec dále získala dotaci ve výši 100.000,– Kč, kterou použije na opravu místní komunikace vedoucí přes osadu Pláňava. Budeme se snažit opravit do zimy i některé další místní komunikace. Konkrétně se jedná o Malou stranu a Valteřice.

Dokončována je další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení, jejíž náklady přesáhly 400.000,– Kč. Věříme, že po provedené rekonstrukci dojde ke zlepšení podmínek života na vesnici. Osvětlení řeší situaci na Haldě a v části úseku směrem na výprachtickou pilu.

Dotace ve výši 50.000,– Kč se podařilo získat pro oba sbory dobrovolných hasičů. SDH Výprachtice dotaci využije na nákup potřebného vybavení a SDH Koburk pak dokončí stavební úpravy havarijního stavu schodiště a budou provedeny další potřebné práce související s dovedením stavby do stádia kolaudace.

Do zimy nám zbývá realizovat ještě celou řadu akcí. Namátkou jmenujeme výměnu vodovodního potrubí u Faltových. Opravu části místní komunikace „Ve bráně“ směrem na Haldu apod.

Přejeme Vám ještě hodně pěkných dnů, které jsou potřebné k provedení všech prací, které je nutné před blížící se zimou udělat. Přesto Vás prosíme, abyste si udělali čas a pomohli našemu panu faráři Mgr. Ivo Kvapilovi při opravě výprachtického kostela. Vám všem, kteří jste si dokázali udělat čas a pravidelných brigád u kostela jste se zúčastnili, srdečně děkujeme. Poděkování patří zejména těm, kteří se těchto brigád účastní téměř každodenně.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.