K ZAMYŠLENÍ O VTE

Vydáno: 1.11.2007 (8534 přečtení) | Téma: Větrné elektrárny

Po celé České republice se šíří doslova šílenství, které spočívá v nekoncepční a živelné výstavbě větrných elektráren (VE). Příkladem může být Toužimsko, kde na území jediné obce se uvažuj o výstavbě 33 stožárů VE. Obdobně je postižena Vysočina. Bohužel, toto šílenství se nevyhnulo ani našemu regionu. Pod vidinou různých finančních částek do obecní pokladny jednají obce s „investory” staveb VE o možnosti výstavby nikoliv již jednotlivých objektů, ale dnes už o výstavbě větrných parků. Každá obec tak sleduje pouze svůj prospěch – příliv peněz do vlastní obecní kasy. Jaký je však výsledek?

Ve Výprachticích se v současnosti jedná o výstavbě až 12 VE v prostoru od Hoblovny přes Jiráskovy vrchy až na Haldu. V Horních Heřmanicích byla projednávána výstavba 8 – 9 VE na hřebenu českomoravského pomezí od silnice na Štíty směrem k Cotkytli (nad Tůmovým pomníkem). V Bystřeci je projednávána nabídka na výstavbu až 10 VE na holých hřebenech v okolí obce. Jednání o výstavbě VE probíhala i v Čenkovicích. Pokud se uvedenou výstavbu promítneme do mapy, zjistíme, že ve čtverci 8×8 km by mělo stát cca 30 větrných elektráren, možná i více. Další parky VE (většinou min. 3 až 5 ks stožárů) jsou v jednání v Mladkově, Lichkově, v Písařově a Jedlí, stavět by se mělo také v okolí Lubníku, v jednání jsou stavby VE v Letohradu, v Cotkytli a ve Strážné. V přípravě realizace všech navrhovaných a projednávaných staveb dojde k naprosté devastaci krajinného rázu a k hrubému zásahu v pohledově jedinečné oblasti rozsáhlého území východní části Orlických hor (Bukovohorská hornatina, Mladkovská vrchovina), na hřebenu českomoravského pomezí Zábřežské vrchoviny a v západní části Hanušovické vrchoviny.

Soudný člověk si jistě dovede představit budoucí „vyhlídku” ze Suchého vrchu, Bukové hory nebo Lázku, či panoráma obcí obestavěných stožáry VE o výšce až 150 metrů. Tady si dovoluji upozornit zastupitelstvo obce a zejména občany Výprachtic, že anketa o souhlasu či nesouhlasu s výstavbou VE se týkala výstavby pouze jedné větrné elektrárny. Vedení obce tak jedná ve věci, ke které nedostala od občanů souhlas.

Dalším závažným problémem jsou smlouvy, sjednávané mezi investorem a obcemi. Tyto smlouvy jsou všeobecně pro obce nevýhodné. Na nedostatky v původní, již v srpnu roku 2006 podepsané smlouvě mezi obcí Výprachtice a firmou ELDACO s.r.o., upozornilo OS Naše Výprachtice. Na základě toho vypracovaly obě smluvní strany ke smlouvě dodatky, na kterých se nyní nemohou dohodnout. Pochybnosti vzbuzují i investorské firmy, které nabízejí zainvestování celé stavby a zaručují se za to svým majetkem. Nebo si myslíte, vážení občané a zastupitelé obce zejména, že vhodnou a důvěryhodnou firmou pro mnoha milionové investice je firma s přívlastkem s.r.o., založená v roce 2004, jejímž předmětem činnosti je maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny a internetový obchod, jejíž základní jmění činí 210 tisíc korun českých, která v prvním roce své činnosti měla zisk 22 tisíc, v roce 2005 ztrátu 133 tisíc korun a v roce 2006 činila ztráta 168 tisíc korun a která k 31. prosinci 2006neměla žádného zaměstnance? Právě tato firma nabízí „své služby” ve zdejším regionu, ale jak jsme zjistili, také za jeho hranicemi.

Takové a podobné firmy lehce zmizí ve vhodnou dobu z obchodního rejstříku a z povrchu zemského a je opravdu záhadou, co si obce potom s jejich „dědictvím” počnou. V těchto případech se jakékoliv smlouvy stávají bezcenným cárem papíru. Informace, že cena šrotu za likvidované VE pokryje náklady na likvidaci, jsou zcela scestné.

Měli bychom se zamyslet, co chceme zanechat svým dětem a vnukům. Zda přívětivou a zachovalou českou krajinu, obdivovanou příchozími návštěvníky a turisty nebo krajinu poničenou na dobu 20 let občas točícími monstry, převážně zahraničních výrobců.Takové krajině se turista velkým obloukem vyhne – pokud ještě bude mít kam. Jak nás asi naši potomci za takové dědictví pochválí? Měli bychom se ve Výprachticích vrátit k selskému rozumu a nepodléhat nesmyslným a nesplnitelným slibům obchodníků s větrem, kterým neleží na srdci ekologie, ale jen a jen vlastní zisky. Bylo by zločinem prodat okolní chráněnou krajinu nevyčíslitelné hodnoty, domov našich dětí a vnuků, za mizerných sto tisíc ročně.

Zamysli se čtenáři …

Autor: Kaňka Jan


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.