VÝZNAMNÉ STAVBY

Kaplička na kopci pod humperky

Na Horním konci obce, na kopci pod Humperky, vedle cesty k Valtěřické silnici vystavěli roku 1910 manželé Jan a Marie Beranovi, majitelé usedlosti číslo p. 134, za svým stavením malou zděnou kapličku. Chtěli vykonati nějaký bohulibý skutek a přáli si, aby kaplička sloužila ku zastavení procesí o prosebných křížových dnech.

Dne 11. září 1910 byla kaplička církevně posvěcena. Udržovaní jeji přísluší majitelům čísla p. 134.


Posvěcení této nové z...

Celý článek »

Vydáno: 23.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kaplička u cesty k valteřícím

Obrázek: Kaplička u cesty do ValteřicNa poli mezi Humperky a Zaječínem při cestě a nyní při silnici do Valtěřic byla již v dřívějších dobách postavena malá zděná kaplička. Mimo obrázků uschovává za zaskleným oknem sošku P. Marie. Kdo ji postavil a kdy, to přesně se již neví. Udržování její patřilo k číslu pop. 2. a tam byla dříve utrakvistická fara. Snad pastýř, který na Humperku pásával u kaple leckdy sedával.


Udržování této kapličky nebylo vždy tak pečlivé. Proto roku 1921 zavá...

Celý článek »

Vydáno: 23.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kříž na hladě

Roku 1769 postaven byl na levé straně cesty k Lanškrounu na vrcholu vyvýšeniny – (nyní naproti nádrži vodovodu) vysoký dřevný kříž s plechovou postavou Krista. Roku 1842 byl již tak vetchý a pohnilý, že hrozil sesutím. Byl proto roku 1842 nákladem knížecího podmyslivce N. Kutschery z Nepomuku vyměněn a postaven nový – zase dřevěný. Povinnost udržovat tento kříž vzal na sebe dobrovolně majitel statku číslo pop. 37., protože kříž stál u cesty vedl...

Celý článek »

Vydáno: 23.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kříž na malé straně u č.118

Obrázek: Kříž na malé straněRoku 1831 z důvodů stavění procesí o prosebných dnech postaven byl na Malé straně vedle cesty do polí za statkem číslo p. 118 nákladem Josefa Stejskala z č. 118 dřevěný kříž s plechovou postavou spasitele. Majitel statku se zavázal na příští časy kříž v dobrém a svému účelu sloužícím stavu udržovat.


Kříž dřevěný neměl dlouhého trvání. Časem podlehl zkáze a spadl.

Dne 21. června 1875 odpoledne byl na místě spadlého a časem zničeného dřevěného ...

Celý článek »

Vydáno: 23.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kaplička ku cti matky boží

Obrázek: Kaplička Matky BožíV obci Výprachtické je kaplička ku cti Matky Boží v níž se nalézá soška Matky Boží ze Svaté hory za Prahou. Ke cti její dal roku 1769 František Macek, sedlák z čísla č 37 vystavěti ze dřeva kapličku před svým statkem a tuto dřevěnou sošku v šaty oblečenou tam postaviti. Podnět k výstavbě kaple dle tradice byl následující: Tento Fr. Marek ve více úlech choval včely. Též pro radost i potěchu. Však začalo se nedařit. Jeden úl osiřel, včely začaly k...

Celý článek »

Vydáno: 22.10.2005 | Téma: Významné stavby

Fara - dům čp. 180

Obrázek: Fara - Dům č.p.180Výprachtická fara, co katolická stávala již za vlády Karla IV, roku 1350 jako plebanie biskupství Litomyšlského. Za bouří husitských a později měnila své držitele ve víře. Na začátku válek třicetiletých nacházela se v místech nynější chalupy č. 2. Po smrti kněze Jana Buflera fara osiřela a jen občas kněz Martin Hladký z Ústí n. Orl. koňmo do Výprachtic dojížděl. To patřili jsme k faře Ústecké. Až do roku 1663, kdy připadli jsme pod svrchovanost ...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby