KAPLIČKA KU CTI MATKY BOŽÍ

Vydáno: 22.10.2005 (3891 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Kaplička Matky BožíV obci Výprachtické je kaplička ku cti Matky Boží v níž se nalézá soška Matky Boží ze Svaté hory za Prahou. Ke cti její dal roku 1769 František Macek, sedlák z čísla č 37 vystavěti ze dřeva kapličku před svým statkem a tuto dřevěnou sošku v šaty oblečenou tam postaviti. Podnět k výstavbě kaple dle tradice byl následující: Tento Fr. Marek ve více úlech choval včely. Též pro radost i potěchu. Však začalo se nedařit. Jeden úl osiřel, včely začaly kynout, kynuly. Sedlák se nad tím náramně rozhorlil a co pak ve hněvu provedl, to historie neříká. Pak musel se jen a rmoutil a v celém těle cítil jen samé bolesti, utrpení a trápení. Používal všech možných prostředků ku zmírnění toho soužení, ale nic naplat, nic nepomáhalo. Nikde neměl stání. Podnikal poutě na různá milostná místa. Také na Sv. horu za Prahou – u Příbrami – putoval a tam koupil Mariánskou sošku a přinesl ji domů. Tu pak kdysi ve snu, když spal, zjevila se mu jakási paní, celá bíle oděná a a předkládala mu jeho hřích i provinění jim spáchané. Celý ustrašený, vzrušený, dala mu jeho hřích i provinění jim spáchané. Celý ustrašený, vzrušený, chtěl ji obejmout . . . pak probudil se . . . a v náručí držel mariánskou sošku, tu kterou měl dříve v pouzdře uzavřenou. Nábožně se rozhodl stavět kapličku. Roku 1769 byla kaplička P. Kašparem, farářem v Jablonné n. Orl, na účasti duchovních Václava Hejle a Františka Kleslo, jeho kaplanů slavnostně vysvěcena. Při této příležitosti byl posvěcen i kříž na Haldě.

Kaple stála před statkem č. 37 po 25 let, až do roku 1794. Nedbalostí zašla a byla odklizena a na jiném místě vystavěna z tvrdého materiálu, docela blízko, kde stojí nyní stavení č. p 265 Vernerovo. To podnikla Anna, manželka Martina Mastíka, jež pocházela ze statku č. 37. Tato nově vystavěná kaplička byla v roce 1794 posvěcena od Jana Federa, faráře v Jablonné n. O. za účasti Václava Skalickýho, kooperatora v Jablonné n. Orlicí.


Roku 1830 byla znovu na jiné místo přestěhována a to od majitele selského gruntu č 30 Jos. Mlejnka a postavena z cihel, větší podle vozové cesty k Lanškrounu vedle statku. Téhož roku byla místním duchovním správcem posvěcena. Tato kaple nemá nadačního kapitálu. Udržování její náleží č. p. 30.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: