VÝZNAMNÉ STAVBY

Kříž ve bráně

Obrázek: Kříž ve bráněAntonín Marek, narozený 5. 7. 1800, sedlák z č. p. 37, zemřel 23. ledna 1881 jako výměnkář v čísle p. 54. Zemřel bez dědiců a ve své poslední vůli odkázal 250. – zlatých na postavení kamenného kříže na jeho zahradě v dolním konci obce – ve Bráně – u cesty před číslem p. 53.


Tento společně s farářem Václavem Bruknerem, dle nákresů, nechal zhotoviti u stafírníka Antonína Vagnera v Ostrově u Lanškrouna kamenný kříž, 4 metry vysoký a přes 1 metr š...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kříž za kostelem

Obrázek: Kříž za kostelemNa kopci za kostelem při cestě k Bystrci, na místě odkud je viděti ke kostelu i do Tisců, na místě starého, povětrností a časem zničeného dřevěného kříže, postaven byl roku 1877 z peněz obecní pokladny, jak se již odedávna dělo, nový a zase dřevěný kříž. Malbu Ukřížovaného provedl na plechu Josef Jansa, akademický malíř v Jablonné nad Orlicí za 10 zl.

Biskupská konsistoř v Hradci Králové sdělila 9. srpna 1877 č. 4586, že k žádosti o posvěcení z...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby

Pomník padlých

Obrázek: Pomník padlýchKdyž v I. světové válce roku 1914 začali častěji přicházeti smutné zprávy a počet našich padlých vojínů se zvětšoval, počal zdejší farář připomínati povinnost vděčnosti vůči nim. „Ještě nebylo určitě jasné,“ – tak napsal farář, Jan Středa do kroniky, když o této věci psal, – „že z hrůz světové války vzejde osvobození naší české vlasti“. Uvažovalo se o postavení pomníku našim drahým padlým a počaly se konati sbírky. První peníze byly uloženy u zd...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby

Socha Nejsvětější Trojice

Obrázek: Socha Nejsvětější TrojiceManželé František Hejl, narozený 12. 9. 1792, zemřel 14. 6. 1861 a Josefa, rozená Janková těžko nesli, že na jejich statku číslo p. 238 dne 28. 2. 1808 byl Josefem Hejlem zavražděn František Hubálek.

Aby to, dle jejich míněné, odčinili, chtěli vykonati nějaký bohumilý skutek, postavit pomník. Když František Hejl zemřel, rozhodla se vdova Josefa Hejlová jeho i svoje přání uskutečnit.

Oznámila to faráři Václavu Bruknerovi. Ten zprávu tu přijal s...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby

Socha sv. Jana Nepomuckého

Obrázek: Socha sv. Jana NepomuckéhoJan Nepomucký byl typický světec pobělohorské doby. Mnoho tisíc soch bylo mu postaveno. Českou vesnici bez jeho sochy, zvláště na mostě, nebylo si možno ani představit. Sousední vesnice Nepomuky, roku 1789 založená, nese jeho jméno. Tenkrát byla katolická.

Za 400 roků po jeho smrti (zemřel 20. března 1393), postavena byla nákladem Josefa Reslera, chalupníka z čísla p. 20 ve středu vesnice socha sv Jana Nepomuckého ku jeho cti a chvále. Byla pos...

Celý článek »

Vydáno: 15.10.2005 | Téma: Významné stavby

Socha sv. Josefa

Obrázek: Socha sv. JosefaJosef Vacek, bývalý starosta obce a tenkrát, roku 1887, selský výměník v čísle pop. 188 nechal na své útraty na zahradě statku číslo p 188 před okny nad cestou na Malou stranu postaviti 5 metrů vysokou kamennou sochu sv. Josefa, pěstouna Páně.

Ku postavení sochy obdržel svolení od císař, a král. hejtmanství v Lanškrouně ze dne 9. 12. 1887. č. 11346.

O zachování a udržování sochy postaráno bylo zápisem do pozemkových knih. Dle přípisu Okresního...

Celý článek »

Vydáno: 15.10.2005 | Téma: Významné stavby