VÝZNAMNÉ STAVBY

Kaplička na trhovici

Obrázek: Kaplička na TrhoviciBezdětní manželé Jan a Josefa Valentovi z Výprachtic č. 258 chtěli původně ku cti a slávě Boží postaviti na svém pozemku u silnice na Trhovici nějaký sloupek s obrázkem. Radili se o té věci s místním farářem Václavem Bruknerem, se stavitelem a s jinými občany a rozhodli se postaviti malou kapličku.


Na jejich žádost, řízenou p. farářem, z 5. 5. 1889 odpovědělo c. a k. okresní hejtmanství v Lanškrouně ve srozumění s biskupskou konsistoří v Hradc...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kaplička u školy - beranova kaplička

Obrázek: Kaplička u školy - Beranova KapičkaDlouhou dobu byl pociťován nedostatek vhodného místa pro zastavení průvodu při církevních slavnostech o Božím Těle a j. Majitel zemědělské usedlosti číslo p. 1 a rychtář výprachtický dávno dostával popud, aby postavil nějakou kapli ale stále se vymlouval a z důvodů peněžních se k tomu neodhodlal. Teprve bouřlivý rok 1848, kdy začalo se viklat mocné postavení rychtářů a naléhání dcery jeho sestry ho k tomu přiměly.

Rosalie Reslerová, narozená 11...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kříž a kapička na trhovici

Obrázek: Kříž a kaple na TrhoviciRolník Josef Chládek, když převzal 20. listopadu 1882 statek číslo pop. 31 na Trhovici, měl splatiti svým sourozencům věno po 1000. – zlatých. Jeho bratr Jáchym však záhy zemřel. věno už nepotřeboval. Nový hospodář pak učinil. slib, že byv této povinnosti zbaven, postaví na památku svého bratra kříž. Se stavbou pomníku však nespěchal, zapomínal na to, ale Jáchym nedal mu dobře spát. Ve snách se mu zjevoval. Až roku 1888, kdy soused jeho Jan Vale...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kříž na Hoblovni - na Převáži

Obrázek: Kříž na převážiDřevěný kříž na Hoblovni – na Převáži, při cestě do Čenkovic, byl, pakli tam nestál již dříve jiný, dřevěný, postaven roku 1797. Zde zastavovali se poutníci na cestě do Králík, Vambeřic a jinam. Při jejich návratu chodilo se jim sem naproti.


Roku 1851 byl tento starý pohnilý a zvetšelý dřevěný kříž nákladem Jana Skalickýho rolníka z čísla pop. 25 a vdovy Apolonie Felzmanové z čísla p. 49 vyměněn za nový kamenný.

Tento však byl teprve dne 28. ...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kříž před školou

Obrázek: Kříž před školouPřed výprachtickou školou – nyní obecním domem – č.p. 200, při cestě do kostela na obecním pozemku stával odedávna nákladem obce udržovaný kříž, sloužící jako zastavení prosebných průvodů. Vlivem povětrnosti silně poškozen, byl na jaře roku 1879 větrnou bouří povalen. Na postavení nového kříže neměla obec peněžitých prostředků, což zdá se být nepochopitelným, když měla tolik lesa, spíš nebylo dostatek chuti a vůle a proto se znovupostavením se o...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kříž u kostela

Obrázek: Kříž u kostelaOd dávných dob stával před kostelem veliký dřevěný kříž. Nestálost dřeva a vliv počasí byly příčinou krátkého jeho trvání. Musil být často vyměňován. Poslední dřevěný tam stál do roku 1794, kdy byl přenesen na Horní konec obce a tam postaven u cesty, nedaleko statku číslo p. 163, aby sloužil za zastavení procesí o prosebných dnech.

Ke kostelu přišel nový kamenný kříž. To roku 1794 sedlák Martin Bednář z čísla 33, vlastně již od 1. 1. 1787 výměn...

Celý článek »

Vydáno: 16.10.2005 | Téma: Významné stavby