KŘÍŽ NA HLADĚ

Vydáno: 23.10.2005 (5583 přečtení) | Téma: Významné stavby

Roku 1769 postaven byl na levé straně cesty k Lanškrounu na vrcholu vyvýšeniny – (nyní naproti nádrži vodovodu) vysoký dřevný kříž s plechovou postavou Krista. Roku 1842 byl již tak vetchý a pohnilý, že hrozil sesutím. Byl proto roku 1842 nákladem knížecího podmyslivce N. Kutschery z Nepomuku vyměněn a postaven nový – zase dřevěný. Povinnost udržovat tento kříž vzal na sebe dobrovolně majitel statku číslo pop. 37., protože kříž stál u cesty vedle pustiny která dříve ku statku číslo 37 patřila a pak také ze zbožného úmyslu. V této době patřily sousední pozemky k číslu pop. 305 Antonínu Skalickému.


Silnice, když se roku 1881 stavěla, vyhnula se vrcholu vyvýšeniny na Haldě, obešla ji směrem na východ. Kříž pak již nebyl u silnice, jen u staré cesty, která ještě lámáním opukového kamene na stavbu silnice byla překopána a zbyla z ní jen spojovací stezka. Dřevěný kříž, beztak již hodně sešlý, vždyť stál od roku 1842, pozbyl svého významu a uvažovalo se o postavení nového, kamenného, který by stál vedle nové silnice.


Dne 3. listopadu 1889 za starosty Jana Kobzy a v přítomnosti Jana Macka, výbora, sepsán byl u obce protokol, že Marketa Skalická, provdaná Závodníková z č. 305 svoluje, aby na jejím pozemku číslo parc. 969 postavil Jan Skalický, rolník z čísla p. 37 ve Výprachticích sochu sv. kříže. – Svolení u obce sepsané si na c. a k. okresním hejtmanství poznamenali a přípisem z 27. 3. 1890 dali svolení ku postavení kříže.


Jan Skalický, gruntovník ve Výprachticích zavázal dne 15. 12. 1889 sebe i své nástupce v držení usedlosti č. p. 37, že následkem výměru c. a k. okres. hejtmanství z. 7. 9. 1889 č. 9436, kterým se mu povoluje postavení sochy z pískovce, představující Krista Pána na kříži s P. Marií na pozemku číslo par. 969 ve Výprachticích, kříž tento na parcele č 969 pro všechny budoucí časy v dobrém stavu vydržovati bude.


A ustanovil pro tuto povinnost obnos 30. – zlatých, na které vloženo právo zástavní do pozemkových knih pro církev ve Výprachticích. Dne 23. 1. 1890 č. 574, jak oznámil knihovní úřad v Lanškrouně 28. 1. 1890.

Biskupská konsistoř v Hradci Králové dala povolení k posvěcení nového kříže 1. 5. 1891 a ustanovila k tomu zdejšího faráře Václava Bruknera.


V neděli 19. července 1891 odpoledne konala se slavnost svěcení. Mimo světitele faráře přišli v průvodu cooperator Antonín Vlasák a farář, pensista. Jan Janků z Koburku. Družiček, krásně oblečených bylo na 100. Veliká účast občanů, hasiči, veteráni, 2 skupiny muzikantů a střelba z hmoždířů zvyšovaly za krásného počasí lesk slavnosti. Mohutný průvod na zpáteční cestě zastavil se u kaple na Trhovici k vykonání poutní pobožnosti. Zakončeno v kostele požehnání a zpěvem Pange lingua.


Okolo kříže dřevná zahrádka chátrala, teřela a hnila. Roku 1956 zbyly z ní jen 4 rohové kamenné sloupky.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: