KAPLIČKA NA KOPCI POD HUMPERKY

Vydáno: 23.10.2005 (9846 přečtení) | Téma: Významné stavby

Na Horním konci obce, na kopci pod Humperky, vedle cesty k Valtěřické silnici vystavěli roku 1910 manželé Jan a Marie Beranovi, majitelé usedlosti číslo p. 134, za svým stavením malou zděnou kapličku. Chtěli vykonati nějaký bohulibý skutek a přáli si, aby kaplička sloužila ku zastavení procesí o prosebných křížových dnech.

Dne 11. září 1910 byla kaplička církevně posvěcena. Udržovaní jeji přísluší majitelům čísla p. 134.


Posvěcení této nové zděné kapličky se soškou P. Marie Lourdské vykonal 11. 9. 1910 o 1/2 3 hod. odpoledne tenkrát již nemocný místní farář Josef Neškudla za asistence cooperatora Josefa Celara a novosvěcence Viléma Hrdiny ze řádu sv Benedikta ve Vídni, rodem z Třešňovce. Tentou sloužil zde tohoto dne v kostele velkou mši mši sv., po které uděloval požehnání. Po přípravné promluvě p. faráře a poděkování manželům Beranovým, po litaniích, modlitbách a svěcení navrátil se církevní průvod do kostela, kde zazpíváno: „Te Deum“ a vykonáno sv. požehnání.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: