SOCHA SV. JOSEFA

Vydáno: 15.10.2005 (6065 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Socha sv. JosefaJosef Vacek, bývalý starosta obce a tenkrát, roku 1887, selský výměník v čísle pop. 188 nechal na své útraty na zahradě statku číslo p 188 před okny nad cestou na Malou stranu postaviti 5 metrů vysokou kamennou sochu sv. Josefa, pěstouna Páně.

Ku postavení sochy obdržel svolení od císař, a král. hejtmanství v Lanškrouně ze dne 9. 12. 1887. č. 11346.

O zachování a udržování sochy postaráno bylo zápisem do pozemkových knih. Dle přípisu Okresního soudu v Lanškrouně z 5. 8. 1887 č. 8292 stojí tam psáno: „Podle prohlášení ze dne 18. 7. 1887 povoluje se, aby se vložilo právo zástavní na usedlost č. p. 188 ve Výprachticích pro závazek udržování kamenné sochy sv. Josefa na zahradě číslo par. 325 při usedlosti č. p. 188 ve Výprachticích ve výšce 50 zl. pro farní úřad ve Vyprachticích a aby se poznamenalo, že toto právo zástavní, kdyby částka per 50. – zl. i nahodilou se správkou, neb obnovením sochy celkem byla vyčerpána, přece vymazána býti nesměla, nýbrž pro všechny budoucí časy váznouti zůstane a pro každý pád spravení neb obnovení sochy co nezouročitelný nadací kapitál sloužiti má. O tom se dává Josefu Skalickýmu, Heleně Skalické, farnímu úřadu ve Výprachticích a c. a k. berničnímu úřadu vědomost Knihovní úřad v Lanškrouně, 5. 8. 1887.

Biskupský vikariátní úřad v České Třebové sdělil 2. ledna 1888 č. 4, že na žádost z 22. 12. 1887 udělila biskupská konsistoř v Hradci Králové dne 29. 12. 1887 č. 416 žádanou licens k postavení sochy a jejím posvěcením pověřuje duchovního správce Václava Bruknera.

Obřad svěcení sochy konal se dne 8. května 1888 o půl třetí hodině odpoledne. Socha sv. Josefa, držícího v náručí Ježíška, na jejimž podstavci je vyobrazena sv. Terezie, patronka manželky Josefa Vacka, byla bohatě ozdobena a ověnčena. Farář Brukner kázal o sv. Josefu a o jeho pomoci prospěšné při smrti. Za veliké účasti osadníků, veteránů a hasičů a za hlučné střelby konal se obrad svěcení. Z Hradce Králové od konsistoře došel dopis uznání a díků všem, kdož k tomuto dílu přispěli.

Okolo sochy byla zřízena dřevěná zahrádka.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: