KŘÍŽ ZA KOSTELEM

Vydáno: 16.10.2005 (3794 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Kříž za kostelemNa kopci za kostelem při cestě k Bystrci, na místě odkud je viděti ke kostelu i do Tisců, na místě starého, povětrností a časem zničeného dřevěného kříže, postaven byl roku 1877 z peněz obecní pokladny, jak se již odedávna dělo, nový a zase dřevěný kříž. Malbu Ukřížovaného provedl na plechu Josef Jansa, akademický malíř v Jablonné nad Orlicí za 10 zl.

Biskupská konsistoř v Hradci Králové sdělila 9. srpna 1877 č. 4586, že k žádosti o posvěcení z 1. 8. 1877 dává svolení.

Dne 23. září 1877 odpoledne farář Václav Brukner kříž posvětil. Při tom držel kázání, jak je potřebné stavění křížů při cestách jak pro cizince, tak i pro místní. Litanie a modlitby církevní tu slavnost ukončily. Za horkého dne shromáždilo se zde mnoho lidí. Přes 100 ověnčených družiček zvyšovalo lesk slavnosti. Muzika hlučně hrála, bubny vířily na cestu procesí zpět do kostela.


Kříž tento stál zde pouze 12 roků. Vystaven všem nepohodám povětrnosti na vysokém vrchu „na drahách“ byl dole prohnilý a roku 1889 silný vítr ho skácel.


Aby se takový případ neopakoval tak lehce, usneslo se představenstvo nákladem obce postaviti kříž nový, velký a kamenný. Byl takový, 10 stop vysoký se železnou pozlacenou postavou Ježíšovou a s vytesaným obrazem Matky Boží opatřen. Stál 95 zlatých, ale velkou část peněz na to darovaly dělnice tabákové továrny z Výprachtic a Koburku. – Jelikož o udržování a zachování tohoto kříže je zaručením obce o budoucí časy postaráno, a v technickém ohledu bylo vše v pořádku, udělila biskupská konsistoř v Hradci Králové dne 12. července 1890 č. 5180 p faráři Václavu Bruknerovi povolení k jeho posvěcení.


Při valném počtu věřících v neděli dne 3. srpna 1890 po 2 hodině odpoledne vedl farář Václav Brukner průvod z kostela ku kříži. Tam cooperátor Antonín Vlasák kázal, jak od časů sv Cyrila a Metoděje u nás kříže se stavěly a uctívaly a lid zbožný blažený byl. Po posvěcení líbal se svatý kříž a modlily se litanie a jiné modlitby. Sbor veteránský a hasičský byl hojně zastoupen. Zpívaly se nábožné písně a při střelbě z hmoždířů vrátil se průvod do kostela na požehnání a Cange lingua.


Brzy z jara roku 1945 rumunské děti z tábora uprchlíků, ubytovaných ve škole, chtěli dle jejich zvyku kříž ozdobiti věnečkem z bledulí. Chlapec, chtěje dosáhnouti až nad hlavu.

Spasitele, chytil se za rameno kříže, povytáhl se vzhůru, ale rameno pískovcového kříže, deštěm provlhlého, ulomil. Na jaře roku 1947 byl vršek kříže vyměnen. Na místo starého rozbitého kamenného kříže, dal František Skalický z čísla p. 140 svým nákladem u Josefa Sršně v Bystrci zhotoviti nový, železobetonový, hlazený.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: