SOCHA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Vydáno: 16.10.2005 (8531 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Socha Nejsvětější TrojiceManželé František Hejl, narozený 12. 9. 1792, zemřel 14. 6. 1861 a Josefa, rozená Janková těžko nesli, že na jejich statku číslo p. 238 dne 28. 2. 1808 byl Josefem Hejlem zavražděn František Hubálek.

Aby to, dle jejich míněné, odčinili, chtěli vykonati nějaký bohumilý skutek, postavit pomník. Když František Hejl zemřel, rozhodla se vdova Josefa Hejlová jeho i svoje přání uskutečnit.

Oznámila to faráři Václavu Bruknerovi. Ten zprávu tu přijal s radostí. Dohodli se, že by to měla být socha Nejsvětější Trojice, ku zastavení procesu o Božím Těle a následující neděli a pro postavení jako nejvhodnější vybral místo na vysekané skále severně blízko fary.

Celou tu věc vzal si na starost. Vyzkoušený a osvědčený sochař František Lindermann z Hedeče u Králík u kameníka Jana Hedricha v Mladějově č. 52 (Blosdorf) u Mor. Rychnova již roku 1862 z pískovce vysekal pomník, sestávající ze 6 dílů. Stál 121. – zlatých r. m.

Následujícího roku 1863 zdejší občané dovezli vše do Výprachtic hned druhého dne sestavili.


Vyžádané svolení ku posvěcení sochy Nejsv. Trojice udělila biskupská konsistoř v Hradci Králové dne 11. července 1863 č. 4426. Politický úřad v Lanškrouně – K. u K Bezirksamt – dal povolení ku stavbě sochy u fary dne 15. července 1863, č. j. 3156. Sochu zaplatila Josefa Hejlová z čísla p. 238 a k udržování sochy složila obnos 20. – zlatých. Za ty se koupily státní obligace č. 28108, dat. 1. 7. 1755, které však roku 1871 státním zásahem pozbyly na své ceně. Nadační listina – Stiftbrief, potvrzená místodržitelským dekretem z 8. 2. 1864 č. 2959 a s konsistoriálním poukazem z 25. 2. – 3. 3. 1864 č. 1314 byla zapsána do fundačních knih.


Štafírování sochy provedl za pěkného suchého počasí letního měsíce k úplné spokojenosti slavný a zkušený štafírník Václav Täuber z Ústí nad Orlicí za obnos 100. – zlatých.


Posvěcení sochy vykonal dne 21. srpna 1864 odpoledne před sv. požehnáním po vhodném proslovu zdejší farář Václav Brukner za velikého množství přítomných věřících.


Téhož roku byla okolo pomníku postavena zahrádka dřevěná (latě stály 4 zlaté) a osázena květinami. Roku 1897 byla socha polychromována za 35 zlatých malířem Ludvíkem Nejedlým z Nového Bydžová, který též v tuto dobu prováděl malbu zdejšího kostela.


K oslavě svátku Božího Těla a Nejsv. Trojice stavěl se každoročně k pomníku dřevěný oltář vyzdobený obrazy, křízem a světlem víček Se tří stran okolo pomníku učiněna výzdoba z nastavěných mladých břízek. Průvod, který sem přicházel s Nejsv. svátosti býval, zvláště za doby, Rakouska, mohutný, slavný. Hudba, zpěvy, účast družiček, krojovaných spolků a veliké množství účastníků ostatních, dodávaly slavnosti lesku. V tu dobu málokdo z Výprachtic a Koburku byl doma. Od roku 1953 se průvody nekonají.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: