KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ

Vydáno: 28.10.2005 (9038 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Kříž na hřbitověNa místě před chalupou číslo p. 7, kde dříve stál dřevěný kříž, který časem podlehl zkáze, byl roku 1827 postaven nový, ale zase dřevěný s plechovou postavou Ukřížovaného.


U tohoto kříže zastavovalo se procesí o křížových dnech. Udržování kříže patřilo zdejší obci. Stavbou okresní silnice roku 1880 ocitl se kříž, stojící u cesty na nevhodném místě. Byl také již časem sešlý a takřka volal zas po výměně.


Josef Chládek, dříve sedlák v čísle p. 19 odporučil v testamentě na železný kříž obnos 75. – zlatých a jeho nástupce Jáchym Skalický přidal k tomu 85. – zlatých. Za tyto peníze zakoupen od Antonína Vagnera v Ostrově železný kříž s kamenným podstavcem, na memž je vyobrazen sv. Václav se štítem a knížecí orlicí. Byl pozlacen. Též postavy Krista, P. Marie a sv. Jana byly pozlacené. Ostatní, mimo nápisů, bylo natřeno šedou barvou.


Dopisem vikariátního úřadu v Lanškrouně č. 26. 5. 1885 číslo 141 byl delegován farář Václav Brukner k posvěcení kříže. V neděli 7. června 1885 to ohlásil s kazatelny a následující neděli 14. června 1885 konala se slavnost svěcení kříže. Po 2 1/2 hod. odpoledne vyšel průvod lidu a mládeže z kostela k ozdobenému a ověnčenému novému kříži, stojícímu na novém místě vedle silnice. Hasiči, veteráni a 2 party střídavě hrajících muzikantů dodávaly mu lesku. Po posvěcení kázal farář Václav Brukner o to, proč ctíme kříž. Po návratu v kostele, jako obvykle, slouženo požehnání a zpěv „Pange lingua.


Tento kříž, ke kterému konalo se procesí o prosebných dnech a také o svátku sv. Václava byl roku 1947, když rozšiřovala se silnice, rozdělán a po čase uložen do stodoly čísla p. 7. Opuštěná chalupa č. 7 byla také sbořena. Josef Resler, rolník z čísla 27 – 405 nechal kříž svým nákladem za pomoci zedníků Antonína Ptáčka z č. 53 a Josefa Skalickýho z č. 310 postaviti na druhou stranu silnice, jižně od čísla p. 6. Svým nákladem nechal také zhotovit okolo kříže novou dřevěnou zahrádku a všechno nechal znovu obarvit. To bylo na podzim roku 1947 a na jaře roku 1948.


Na štítu sv. Václava byla vytesána orlice – knížecí znak. V mylném domnění, že je to rakouský orel, byl tento znak ze štítu na návrh Vincence Berana odstraněn a namalováno tam cosi nejasného. Může to být kříž a nebo také nepodařený čtyřlístek.


Okolo kříže u č. 7 staly lípy. Ve veřejné dražbě dříví z nich se prodalo. Dle ujednání obce z 29. 7. 1896. Kříž je nakreslen v této knize u č. p 6 a 7. Nyní je postaven na hřbitově u západní zdi, kam byl přemístěn při stavbě domu požárníků r. 1962.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: