KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE - VALTEŘICE

Vydáno: 1.7.2009 (5151 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Kostel ValteřicePrvní děti narozené rodičům usídleným ve Valteřicích byly křtěny v kostelech ve Výprachticích, Čenkovicích, Jablonném i Heřmanicích, ovšem rodiče byli důsledně uváděni vždy jako z Valteřic. První valteřická svatba se udála 8. července 1691 a snoubenci byli oddáni v kostele v Jablonném, svědkové byli z Valteřic a Čenkovic. V roce 1782 vznikla samostatná fara v Čenkovicích, k níž byly Valteřice přiděleny. Tam usedlíci chodili na bohoslužby a ukládali své mrtvé. Už k roku 1784, respektive 1785, byly pro Valteřice založeny samostatné svazky matrik. V roce 1802 bylo provedeno první komisionelní šetření ohledně možné výstavby kaple a zřízení hřbitova, které bylo odůvodňováno především problémy s pohřbíváním v Čenkovicích v zimním období. Akce byla uznána za potřebnou a povolena guberniálním dekretem čj. 534 ze dne 14. ledna 1803. Finančním garantem stavby se měl stát Náboženský fond, který ovšem váhal ještě celých 15 let. Teprve mezi léty 1827 – 1832 byla stavba realizována se zasvěcením Povýšení sv. Kříže.

Samostatná fara, která zahrnovala pouze Valteřice, byla zřízena v roce 1862. Měla dlouho i svého vlastního faráře. Před druhou světovou válkou už byla administrována ex currendo nejprve z Čenkovic a následně z Výprachtic. Na veřejné zkoušky z náboženství sem jezdil vikář z Lanškrouna, kterému obec musela platit cestovné, ale dost často byl touto povinností pověřen výprachtický farář. Pro valteřické to pak bylo levnější.

Kamenný kříž stával na návrší vévodícím celé obci ještě dříve než samotný kostel. Vedle krucifixu tehdy stával kůl s prkennou stříškou, na němž byl zavěšen malý zvonek.

Nedlouho po vysvěcení kostela větrná smršť povalila starý kříž a roztříštila se jeho horní část. Valteřická obec proto v roce 1842 postavila u kostela zcela nový kříž, který tam stojí dodnes.

Krucifix stojí na travnatém prostranství v těsné blízkosti hřbitovní zdi u kostela pod mohutným kaštanem. Na subtilním betonovém pilíři je přepevněna dřevěná zasklená vitrína, v níž je umístěna reprodukce ikony s vyobrazenou Pannou Marií Pomocnou.

Objekt stojí ve Valteřicích v bezprostřední blízkosti silnice vedoucí z Výprachtic do Heroltic. Ve Valteřicích u cesty proplétající se mezi chalupami k lesu, a pak dál do Dolních Heřmanic stojí na vysokém podstavci neobyčejně působivá socha Panny Marie a malého Ježíška, postavená v průběhu 19. století.

Autor: Jandejsková Věra


Související články: