KŘÍŽ NA HOBLOVNI - NA PŘEVÁŽI

Vydáno: 16.10.2005 (7063 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Kříž na převážiDřevěný kříž na Hoblovni – na Převáži, při cestě do Čenkovic, byl, pakli tam nestál již dříve jiný, dřevěný, postaven roku 1797. Zde zastavovali se poutníci na cestě do Králík, Vambeřic a jinam. Při jejich návratu chodilo se jim sem naproti.


Roku 1851 byl tento starý pohnilý a zvetšelý dřevěný kříž nákladem Jana Skalickýho rolníka z čísla pop. 25 a vdovy Apolonie Felzmanové z čísla p. 49 vyměněn za nový kamenný.

Tento však byl teprve dne 28. září od posledního našeho lokalisty Ignáce Hlouška posvěcen.


Roku 1913 dal Jan Skalický, rolník z č. 25 tento kamenný kříž opraviti, natříti a pozlatiti od sochaře Hurycha z Lanškrouna. Na tuto opravu dostal se svolením místního farního úřadu vyplaceno od patronátního úřadu v Lanškrouně 27. – K z úroků.


Na jaře roku 1945 chtěli děti z Rumunska, ubytované v táboře uprchlíků ve škole ozdobiti Ukřižovaného věnečkem z květin. Vyšplhali se na kříž a jedno jeho rameno při tom ulomili. Podobně se jim to stalo u kříže „na drahách“, při silnici k Bystrci, S tímto činem moc se nechlubili.


Na jaře roku 1947 dal František Skalický z čísla p. 140 zhotoviti svým nákladem u Josefa Sršně v Bystrci vršek pomníku – železobetonový kříž a vyměnil ho za starý kamenný, polámaný.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: