KŘÍŽ U KOSTELA

Vydáno: 16.10.2005 (5915 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Kříž u kostelaOd dávných dob stával před kostelem veliký dřevěný kříž. Nestálost dřeva a vliv počasí byly příčinou krátkého jeho trvání. Musil být často vyměňován. Poslední dřevěný tam stál do roku 1794, kdy byl přenesen na Horní konec obce a tam postaven u cesty, nedaleko statku číslo p. 163, aby sloužil za zastavení procesí o prosebných dnech.

Ke kostelu přišel nový kamenný kříž. To roku 1794 sedlák Martin Bednář z čísla 33, vlastně již od 1. 1. 1787 výměnkář, se svou manželkou Annou, rozenou Burianovou v č. p. 33, postavili u kostela svým nákladem velký kamenný kříž s postavou ukřížovaného Na barokním podstavci jsou vytesána znamení pěti ran Kristových. Kříž, když k němu byl přistaven vyzdobený přenosný oltář, sloužil jako zastavení při církevních průvodech o svátku Božího Těla a Nejsv. Trojice a při prosebných dnech. Martin Bednář zemřel 10. 2. 1798 ve stáří 90 roků a jeho manželka Anna zemřela 30. 11. 1806 ve stáří 77 roků.

Roku 1841 byl kamenný kříž nově oštafírován.

Roku 1876 byl kříž nákladem Rosálie Knápkové, vdovy po Janu Knápkovi z č. 84 pozlacen. Práci tu provedl František Diblík z Cotkytle za 40. – zlatých.

Roku 1897 byl kříž polychromován akad. malířem Ludvíkem Nejedlým z Nového Bydžova. Týž maloval v tu dobu také kostel a sochu Nejsv. Trojice.


Roku 1924 byl kříž nákladem Josefa Chládka z čísla p. 239 znovu obnoven a oštafírován.


Je to nejstarší kamenný kříž ve Výprachticích. Ještě starší je socha sv. Jana N. u č. p. 216 a nejstarší je dřevěná soška P. Marie v kapličce u č. p. 30.

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: