KŘÍŽ A KAPIČKA NA TRHOVICI

Vydáno: 16.10.2005 (4293 přečtení) | Téma: Významné stavby

Obrázek: Kříž a kaple na TrhoviciRolník Josef Chládek, když převzal 20. listopadu 1882 statek číslo pop. 31 na Trhovici, měl splatiti svým sourozencům věno po 1000. – zlatých. Jeho bratr Jáchym však záhy zemřel. věno už nepotřeboval. Nový hospodář pak učinil. slib, že byv této povinnosti zbaven, postaví na památku svého bratra kříž. Se stavbou pomníku však nespěchal, zapomínal na to, ale Jáchym nedal mu dobře spát. Ve snách se mu zjevoval. Až roku 1888, kdy soused jeho Jan Valenta z č. p. 258 připravoval stavbu Mariánské kaple viděl se Josef Chládek nucen kříž postavit. Navrhoval, že nejlépe by bylo, kdyby kříž stál přes cestu vedle té kapličky. Ale farář Václav Brukner měl jiný názor a mínil, že lepší místo pro kříž by bylo u silnice kde křižuje ji cesta z Heřmanic přes Zámek na Zlomy do Čermné, to jest u č. p 347 a 374. (Nyní již zbořeného). Chládek na to: „Jo, ale von ten Pilař, až by šel domu vopilej, eště by nám ten kříž tam rozbil !“ A dobrý farář: To ne, to ne, můj milej, to jej raděj postavme jak chcete, – u kapličky – můj milej“. A tak se stalo. Josef Chládek se svou manželkou Amulií, rozenou Chládkovou z č. 192 postavili na svém pozemku číslo parc. 1212 při cestě na pole a u silnice do Lanškrouna železný kříž s pozlacenou postavou Krista, spočívající na kamenném podstavci s nápisem: Pochválen buď pán Ježíš Kristus.


Okresní hejtmanství v Lanškrouně dalo politický konsens dne 3. 6. 1888 č. 4529 a místodržitelství výnosem z 28. 11. 1889 č. 115753 potvrdilo nadační listinu z 18. 7. 1889 o povinnosti č. p. 31 k udržování kříže. U biskupské konsistoře v Hradci Králové dle přípisu z 7. 1. 1890 č. 169 byla listina ingrossována do fundační a persoluční knihy a posléze uložena v kostelní kasse lanškrounské i se 4 přináležejícími listinami a zaplacena z toho taxa 3 zlaté 15 krejcarů.

Žadatel Chládek se zavázal k složení 30 zlatých, ze kterých připadající uroky budou používány na opravu a udržování kříže.


Biskupský ordinariát dopisem z 20. 2. 1890 svolil, aby pro vzdálenost vikáře, posvětil nový kříž místní farář Václav Brukner.


V neděli 6. července 1890 byl kříž posvědcen.

Obrázek: Kaplička na TrhoviciObrázek: Kříž a kaple na TrhoviciObrázek: Kříž na Trhovici

Zdroj: Kronika III.

Autor: Vávra Daniel


Související články: