VÍTR NEBO SLUNCE?

Vydáno: 18.1.2007 (11288 přečtení) | Téma: Naše Výprachtice

Ve Výprachtických novinách (číslo 9 – září 2006) v článku Větrná elektrárna – EU podporovaný zdroj energie – a v Orlických novinách – orlický deník ze dne 6. října 2006 v článku Doporučují využívat daně k výrobě čisté energie byl mimo jiné uveřejněn názor starosty obce Výprachtice pana JUDr. Miroslava Stejskala na dopad výškových staveb na krajinný ráz v okolí obce Výprachtice: „V okolí Výprachtic existuje řada staveb, které přírodu doslova hyzdí. Jednou z nich je vedení vysokého napětí, které necitlivě prochází právě místy, na kterých by mohlo s radostí spočinout oko turisty. Máme zde také různé věže mobilních operátorů, stožáry pro přenos televizního signálu apod.” S názorem pana starosty, že tyto výškové stožárové stavby hyzdí krajinu v okolí Výprachtic, je třeba rozhodně souhlasit. Občanské sdružení Naše Výprachtice, zcela v duchu svých stanov a v souladu se základními cíli své činnosti (ochrana přírody a krajiny), se proto obrátilo na Zastupitelstvo Obce Výprachtice s následující žádostí:

  1. Přehodnotit souhlas minulého zastupitelstva obce se stavbou větrné elektrárny a odstoupit od smlouvy s firmou ELDACO s.r.o.
  2. Zahájit jednání o možnosti výstavby sluneční elektrárny, protože, jak je řečeno ve výše uvedeném článku ve Výprachtických novinách, jde o obnovitelný zdroj energie, zapadající do koncepce občanského sdružení.
  3. Aby již nadále nedocházelo k hyzdění krajiny v okolí Výprachtic stožárovými či jinými výškovými stavbami, změnit územní plán tak, aby v jeho závazné části byla na katastru obce zakázána výstavba staveb vyšších než 15 metrů.


Proč navrhuje občanské sdružení Naše Výprachtice právě sluneční elektrárnu? Jednak proto, že je v kontextu se závazkem ČR vůči EU, který se týká výroby 8 % energie s obnovitelných zdrojů do roku 2010. Zejména však proto, že sluneční elektrárna nehyzdí krajinu, není nebezpečná pro ptáky, její stavba i následná likvidace po době životnosti je daleko jednodušší a energeticky méně náročná a v konečném efektu může do obecní pokladny přinést více finančních prostředků nežli elektrárna větrná. Sluneční elektrárny dodávají energii pravidelně po celý rok, kromě nocí. Oproti tomu nepravidelný výkon větrných elektráren závislý na větru a z toho vyplývající nepravidelné dodávky el. energie do rozvodné sítě jsou jejich významným nedostatkem. Tento problém nemalou měrou přispívá k totálním výpadkům v distribuci el. energie k odběrateli (viz. Orlické noviny – orlický deník ze dne 3. listopadu 2006, článek na straně 23 – Pokud nechceme mít tmu, musíme investovat do drátů nebo celorepublikové Hospodářské noviny ze dne 6. listopadu 2006, článek otisknutý pod titulkem „Sítě padají kvůli větrné elektřině”).

Několik slunečních elektráren je již v ČR postaveno. Jednou z největších je elektrárna v Opatově na Svitavsku. Investorem a provozovatelem je firma HiTechMedia Systems s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti. Plocha fotovoltaických článků činí 497 m2, rozpočtové náklady cca 9 milionů Kč, návratnost investice 11 let. Za rok dodala elektrárna do sítě 66,950 kWh, což představuje roční výnos 883 740 Kč.

V současnosti HiTechMedia Systems s.r.o. vyhrála výběrové řízení na stavbu další sluneční elektrárny ve Šluknově. Koncem října byla uvedena do provozu sluneční elektrárna v Hrádku nad Nisou, instalována je na budově místní školy. Tato elektrárna má větší předpokládaný výkon než elektrárna v Opatově. Investorem a provozovatelem je občanské sdružení Via Regia.

Jediným trendem zvyšování účinnosti větrných elektráren (stávající účinnost 1 – 15 %) je zvyšování nosného sloupu a zvětšování průměru rotoru. Na rozdíl od toho jsou fotovoltaické články jediným zdrojem elektrické energie v kosmických programech a jejich vývoj jde rychle kupředu. Účinnost dnešních článků se v praxi pohybuje okolo 18 %. Životnost slunečních elektráren se předpokládá 30 let.

Pro umístění fotovoltaických článků ve Výprachticích se nabízí střecha tělocvičny základní školy. Umístěním slunečních panelů by se mohlo vyřešit i stávající nevhodné zastřešení objektu školní tělocvičny, s jehož změnou je již uvažováno v projektu generální opravy a dostavby školy z roku 2002.

Občanské sdružení Naše Výprachtice věří, že nové zastupitelstvo objektivně, to znamená bez jakýchkoliv vnějších či vnitřních lobistických vlivů, posoudí jak stavbu větrné elektrárny, ke které minulé zastupitelstvo dalo souhlas, tak výstavbu sluneční elektrárny, kterou navrhuje občanské sdružení a která v důsledku řeší i negativní ekonomické reference větrných elektráren. Jedním z hlavních hledisek při tomto posuzování by měl být vliv staveb na krajinný ráz v okolí obce, který by neměl být lhostejný nikomu z občanů, natož jejich zastupitelům, kteří se pod tyto stavby osobně podepisují.

Je načase zastavit další výstavbu objektů, které hyzdí krajinu v okolí Výprachtic, kudy vedou turistické trasy a cyklostezky!

Autor: Junek Miroslav, Občanské sdružení Naše Výprachtice


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.